De voordelen van een loonpakket volgens leeftijd

Werkgevers die bij het samenstellen van je loonpakket inspelen op de specifieke behoeften van je leeftijdsklasse zijn nog altijd in de minderheid, maar het aantal stijgt. Wat is het voordeel voor jou als werknemer? En hoe overtuig je je werkgever?

 

Vier generaties

“Een bedrijf stelt gemiddeld vier generaties te werk,” zegt Lieve Michiels, Managing Consultant Reward bij SD Worx. “Die moet je als werkgever allemaal blijven motiveren en tevreden houden. Werkgevers zien steeds meer in dat dat met een en hetzelfde loonpakket voor iedereen niet meer lukt. Flexibele verloningsplannen, zoals het Flex Income Plan van SD Worx bieden echter een perfect legaal kader om bij de samenstelling van het loonpakket rekening te houden met de specifieke noden en behoeften van je werknemers en dus van de verschillende leeftijdsklassen.”

 

Een bedrijf met een brede leeftijdspiramide, dat effectief de vier generaties in dienst heeft, kan zijn werkgevers de mogelijkheid bieden om binnen hetzelfde budget persoonlijke keuzes te maken. “Werkgevers die moeilijk personeel vinden van een bepaalde leeftijdsgroep – zij het jonger of ouder – kunnen door een leeftijdsbewust loonbeleid te voeren, die groepen toch gaan aantrekken.

 

 

Alternatieve mobiliteit en gadgets

De voordelen voor de werknemer liggen voor de hand. Als je een deel van je loonpakket zelf kunt samenstellen, dan kun je inspelen op je persoonlijke situatie en je privéleven en je werk veel beter op elkaar afstemmen. “Jonge alleenstaande werknemers hebben ander behoeften dan jonge ouders, een gezin met tieners of werknemers met de pensioenleeftijd in zicht.” Een bedrijfswagen blijft populair, maar staat veel minder op het verlanglijstje van jonge werknemers. Zij kiezen eerder voor een abonnement op het openbaar vervoer. “Jongeren zijn opgegroeid in een moeilijk mobiliteitsverhaal. Een wagen betekent voor hen niet automatisch een meerwaarde. Zij zijn veel meer bezig met alternatieve mobiliteit zoals blue bikes en autodelen.”

 

Startende werknemers kiezen ook meer voor gadgets zoals smartphones of tablets dan ouderen. “Niet omdat ouderen daar minder interesse voor hebben, maar omdat die dingen – vooral voor jongeren – zo duur zijn.” Jongeren hebben ook minder interesse in individueel pensioensparen. Dat komt pas met de leeftijd, net als de interesse voor aanvullende verzekeringen. “Die zijn vooral in trek bij gezinnen met kinderen, als ziektekosten op het gezinsbudget gaan wegen.” Heel populair zijn extra vakantiedagen. Dat is echter niet zozeer leeftijdsgebonden, maar sterk afhankelijk van de persoonlijke situatie van de werknemer.

 

 

Laat van je horen

Je noden en behoeften veranderen naargelang je leeftijd. “Wij raden werkgevers die een leeftijdsbewust beleid voeren aan om jaarlijks de behoeften van hun werknemers opnieuw te bekijken. Een werkgever speelt met een flexibel verloningsplan uiteindelijk ook in op zijn eigen behoefte: de juiste werknemers vinden en houden. Zijn beleid kan dan ook evolueren.”

 

Voor een loonpakket aangepast aan de behoeften van je leeftijd kun je niet automatisch kiezen. Het is je werkgever die beslist om het al of niet aan te bieden. “Laat van je horen en maak je behoeften duidelijk. Hedendaagse werkgevers weten ook dat motivatie en tevredenheid veel te maken heeft met autonomie en vrijheid om zelf beslissingen te nemen. Een geëngageerde werknemer is een werknemer die bewust voor kiest om onder bepaalde voorwaarden voor een bedrijf te werken.“

 

Lees ook:

Baas over eigen flexibel loon

De voor- en nadelen van extralegale voordelen