De Belgische werknemer verdient gemiddeld 3.261 bruto, 2.068 euro netto

Uit de Salarisenquête 2014, het grootscheepse loononderzoek van Vacature en de KU Leuven, blijkt dat de Belgische werknemer maandelijks gemiddeld 3.261 euro bruto verdient. Dat komt overeen met een gemiddeld nettoloon van 2.068 euro. Let wel: het gaat daarbij om voltijds equivalent maandlonen: de lonen van deeltijders werden voor het onderzoek omgerekend naar voltijdse lonen.

62 procent van de Belgische werknemers verdient evenwel minder dan dit gemiddelde. De mediaanlonen liggen 10 à 15 procent lager dan de gemiddelde lonen: de helft van de Belgische werknemers verdient dus minder dan 2.875 euro bruto (1.875 euro netto), de andere helft meer.

 

brutomaandloon

nettomaandloon

gemiddeld

3.261 euro

2.068 euro

mediaan

2.875 euro

1.875 euro

Het gemiddeld brutomaandloon op basis van de Salarisenquête stemt overeen met cijfers op basis van administratieve gegevens afkomstig van de FOD Economie.

In de vorige editie van de Salarisenquête, die in 2012 plaatsvond, bedroeg het gemiddeld brutomaandloon 3.133 euro, wat 4 procent lager is dan nu.

Bron: Vacature-KU Leuven Salarisenquête 2014