De Belg verdient gemiddeld 2.088 euro bruto met zijn eerste job

Uit de Salarisenquête 2014, het grootscheepse loononderzoek van Vacature en de KU Leuven, blijkt dat de Belgische werknemer voor zijn eerste job gemiddeld 2.088 euro bruto verdient.

 

startloon (bruto)

10 % verdient in eerste job tot

1.348

20 % verdient in eerste job tot

1.659

30 % verdient in eerste job tot

1.860

40 % verdient in eerste job tot

1.970

50 % verdient in eerste job tot

2.079

60 % verdient in eerste job tot

2.180

70 % verdient in eerste job tot

2.298

80 % verdient in eerste job tot

2.463

90 % verdient in eerste job tot

2.808

Het vermelde startloon is het brutomaandloon dat iemand verdiende toen hij of zij startte met werken. Het gaat om de eerste betaalde job als schoolverlater (dus niet als jobstudent of stagiair). Om de betrouwbaarheid van de antwoorden te verhogen werd in het onderzoek de vraag naar het startloon enkel gesteld aan werknemers die sinds 2009 de arbeidsmarkt betraden. De bedragen werden geïndexeerd: startlonen verdiend in de voorbije jaren werden opwaarts aangepast. Via deze ingreep is het hier gerapporteerde startloon afgestemd op het algemeen loonniveau van maart 2014.

De mediaan van de startlonen bedraagt 2.079 euro en ligt maar enkele euro’s lager dan het gemiddelde. Startlonen variëren dan ook minder dan actuele maandlonen. Dat blijkt ook uit de lagere loonspanning van 2,08, tegenover 2,63 voor het huidige brutomaandloon.

Met een brutostartloon van 2.088 euro stemt een nettostartloon van ongeveer 1.465 euro overeen (voor een ongehuwde Vlaamse bediende zonder personen ten laste).

Bron: Vacature-KU Leuven Salarisenquête 2014