De 6 betaalde jobs van Daniël Termont

Termont, burgemeester van sp.a-signatuur in Gent, is de energiespecialist van de socialistische partij. En dat is te zien aan zijn lijst cumuls.

De man leidt niet alleen voltijds de stad aan de Leie, hij zetelt ook in verschillende besturen en comités van organisaties als TMVW en Publigas.

Salaris

En dat levert een mooi loon op. Naast zijn burgemeestersloon van 124.994,47 euro bruto per jaar, krijgt hij ook 25.161,15 euro bruto als voorzitter van de Raad van Bestuur bij Fluxys. Fluxys is voor 90% in handen van Publigas, de gemeentelijke holding die het transportnetwerk voor aardgas beheert, waar Termont eveneens voorzitter van de Raad van Bestuur is.

En daar houdt het niet op. Bij watermaatschappij TMVW bekleedt Termont twee bezoldigde posten als ondervoorzitter van de Raad van Bestuur en als voorzitter van het directiecomité. Bij FINIWO, de gemengde distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas, is Termont bestuurder en lid van het regionale adviescomité. Zijn lonen bij Publigas, TMVW en FINIWO worden niet openbaar gemaakt.

Havenbedrijf

Net zoals zijn Antwerpse tegenhanger Patrick Janssens bestuurder is bij het Antwerpse Havenbedrijf, is ook Daniël Termont ook vertegenwoordigd in het Gentse Havenbedrijf. Hiervoor ontvangt hij een onbekende compensatie.

Onbezoldigde posten

De burgemeester engageert zich ook onbezoldigd in 17 andere raden en besturen, zo is hij bestuurslid bij sp.a Gent, bestuurder bij Buffalo NV en voorzitter van de preventieraad.

Een volledige lijst van alle mandaten van Daniël Termont kan je altijd raadplegen op cumuleo.be.