De 4 lonen van Patrick Janssens

De president van Antwerpen, zoals hij wel eens werd genoemd door politicus Hugo Coveliers, is meer dan burgemeester alleen. Welke bezoldigde posten combineert Patrick Janssens?

1. Burgemeester van Antwerpen

In deze hoedanigheid is hij natuurlijk het bekendst, Patrick Janssens ís Antwerpen. Het loon van een burgemeester hangt af van het aantal inwoners in zijn stad. Vanaf 150.000 inwoners bereikt het loon de hoogste schijf, waardoor de burgemeester recht heeft op 122.543,73 euro bruto per jaar (sinds de indexering van juni 2011). Door zijn cumul met het ambt van Vlaams parlement, kan hij dit echter niet volledig uitbetaald krijgen.

2. Vlaams parlementslid

Janssens is ook verkozen als Vlaams Parlementslid voor de sp.a. Alle parlementsleden die op meer dan 80% van de plenaire vergaderingen aanwezig zijn, ontvangen 53.511 euro per jaar. Dat wil zeggen dat hij 4.460 euro bruto per maand krijgt, plus nog een onkostenvergoeding. Die bedraagt 14.983,08 euro per jaar (1.248,59 euro per maand).

Hoewel Janssens zijn twee bekendste jobs wel mag combineren (burgemeester en Vlaams parlementslid), kan hij zoals gezegd niet beide lonen volledig uitbetaald krijgen. Van zijn burgemeesterloon wordt zijn parlementaire vergoeding afgetrokken, en het verschil krijgt hij uitbetaald. Beide banen combineren levert dus niet meer loon op.

3. Bestuurder bij Dexia Bank

Ondertussen is de bank in woeliger wateren terechtgekomen, maar in 2010 mochten bestuurders van Dexia nog op een mooi loon rekenen. Hij krijgt jaarlijks een brutovergoeding van 20.000 euro, waar hij naar eigen zeggen 5.000 euro aan overhoudt na belastingsaftrek. Hij zou zijn vergoeding nu graag teruggeven, zei hij onlangs in het Radio 1-programma 'De Ochtend'.

4. Bestuurder bij het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Ook bij het havenbedrijf bekleedt Janssens een bezoldigde positie, maar een vetpot is het niet. In 2009 ontving de burgemeester van Antwerpen amper 1.655,72 euro bruto voor het gehele jaar.

Naast deze vier posten met een loon, zetelt de burgervader nog in niet minder dan 15 andere raden en besturen. Zo is hij lid van de hoge raad van de Universiteit Antwerpen en bestuurder van Antwerpen Sportstad vzw. Al deze jobs zijn onbetaald.