De 2 lonen van Kris Peeters

CD&V-politicus en oud-gedelegeerd bestuurder van UNIZO Kris Peeters bekleedt twee openbare ambten, die beide bezoldigd zijn. Hij is naast minister-president van Vlaanderen ook gemeenteraadslid in Puurs.

Minister-president

Kris Peeters staat aan het hoofd van de Vlaamse Regering. Hij is tevens Vlaams minister van Economie, Buitenlands beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid.

Het Brusselse onderzoekscentrum CRISP (Centre de recherche et d’information socio-politiques) berekende dat een Vlaamse minister-president zonder personen ten laste 10.122,35 euro netto per maand verdient. Dit bedrag houdt geen rekening met fiscale voordelen zoals een bedrijfswagen.

Gemeenteraadslid in Puurs

Naast zijn politieke activiteiten op het regionale niveau, is Peeters ook verkozen als gemeenteraadslid in Puurs. Gemeenteraadsleden krijgen geen traditionele wedde, maar wel zogenaamde ‘presentiegelden’. De Vlaamse regering heeft in het gemeentedecreet bepaald dat zo’n vergoeding tussen 43,30 en 189,43 euro moet liggen per bijgewoonde vergadering (bedrag 1 oktober 2010). In Puurs ligt het presentiegeld op 150 euro per gemeenteraad. De vergoedingen zijn onderhevig aan de personenbelasting.

In 2010 was Kris Peeters aanwezig op drie van de elf gemeenteraden in Puurs, goed voor 450 euro bruto aan presentiegeld. Daarmee doet hij het minder goed dan Open VLD’ster en federaal minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom, die vijf keer aanwezig was op de Puurse gemeenteraad.

Anders dan veel van zijn collega-politici heeft Peeters geen waaier aan jobs. Hij houdt het op twee openbare betaalde ambten, daar waar partijgenoot Jean-Luc Dehaene negen bezoldigde en onbezoldigde jobs cumuleert, en Gents burgemeester Daniël Termont zelfs 25 mandaten combineert.