De 15 meest ondergewaardeerde beroepen in België

Er zijn van die beroepen die mensen uit passie of uit idealisme doen en niet zozeer omwille van het geld dat je ermee kan verdienen.

Maar welke beroepen vinden de Belgen nu precies overgewaardeerd? Daarvoor doken we in de resultaten van onze Salarisenquête.

63.193 respondenten kregen een lijst met honderd beroepen voorgelegd. Voor elk beroep moesten ze twee vragen beantwoorden. Enerzijds werd hen gevraagd om aan te geven hoeveel ze dachten dat je gemiddeld met het beroep in kwestie kan verdienen (het geschatte nettoloon). Anderzijds vroegen we hoeveel iemand met dat beroep zou moeten verdienen (het billijke nettoloon).

Door die twee tegen elkaar af te zetten konden we een lijst opmaken met ondergewaardeerde beroepen: jobs waarvan de respondenten dus vinden dat ze, gelet op de inhoud, te weinig betaald worden.

Zachte sectoren ondergewaardeerd

Bij deze lijst spelen compensatie en emoties zoals waardering en medelijden een sterke rol volgens Luc Van Liedekerke van het Centrum voor Economie en Ethiek van de KULeuven.

“Denk aan een bejaardenverzorger of een onthaalmoeder. Zorg, voor kinderen en ouderen, waarderen we erg sterk. En willen we beter vergoed zien. Bij een vuilnisophaler denkt men allicht ‘je moet het maar willen doen’. En men compenseert. Die beroepen weerspiegelen op hun beurt de huidige sociale hiërarchie: we zien ze helemaal niet als ideale banen. De lage lonen maken dat soort jobs minder aantrekkelijk.”

Zijn collega Luc Sels van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen treedt hem bij: “De ondergewaardeerde beroepen vinden we vooral in de zachte, verzorgende sectoren. Die kunnen op veel respect rekenen omdat we er allen in min of meerdere mate van afhankelijk zijn. Ook de landbouwer scoort hoog. Het beeld dat de mensen krijgen is dat van een aftakelende sector waarin de boeren hard moeten werken. Zij betogen geregeld in Brussel om hun ongenoegen te uiten. Dat geldt evenzeer voor de verpleegsters en andere beroepen uit de verzorgingssector.”

Hoeveel zouden deze beroepen volgens u meer moeten opleveren? (in %)
1 Landbouwer 23%
2 Onthaalmoeder 18%
3 Bejaardenverzorger 16%
4 Huishoudhulp 14%
5 Brandweerman 14%
6 Verpleger 14%
7 Kamermeisje 14%
8 Poetsvrouw/man 14%
9 Verpleegster 13%
10 Ambulancier 13%
11 Schoonmaker 12%
12 Vuilnisophaler 11%
13 Kelner 11%
14 Vroedvrouw 10%
15 Cipier 10%

Bron: Vacature salarisenquête 2010 / artikel Nico Schoofs