De 10 best betalende sectoren

De sector waarin je werkt, bepaalt in grote mate de hoogte van je loon. Zo ligt het gemiddelde salaris in de petrochemie 2x hoger dan het nationaal gemiddelde (2.837 euro). In de chemie ligt het gemiddelde loon nog een derde boven het Belgische gemiddelde (3.657 euro). De informaticasector betaalt 21% meer dan het gemiddelde, namelijk 3.430 euro.

De tien best betalende sectoren in België


Gemiddeld brutomaandloon

% boven het nationaal gemiddelde (2.837 euro)

1. Petrochemische nijverheid

4.303 euro

51,7%

2. Elektriciteit, gas en water:
productie en distributie

3.768 euro

32,8%

3. Chemie

3.657 euro

28,9%

4. Banken

3.652 euro

28,7%

5. Ondersteunende activiteiten
voor financiële sector

3.641 euro

28,3%

6. Onderzoek en ontwikkeling

3.470 euro

22,3%

7. Vervaardiging van audio
en telecomapparatuur

3.468 euro

22,3%

8. Verzekeringsmaatschappijen
en pensioenfondsen

3.454 euro

21,8%

9. Informatica

3.430 euro

20,9%

10. Luchtvaart

3.421 euro

20,6%

Bron: FOD Economie, november 2009