Belg levert liever niet te veel in op loon

Er zijn tal van redenen waarom mensen bereid zijn in te leveren op hun loon: voor meer pensioen of vakantiedagen, om hun job te kunnen behouden, om dichter bij huis te werken… Al blijkt in de praktijk vooral dat de grote meerderheid toch liever het vertrouwde loon wil behouden.

 

Inhoud primeert

Omdat heel wat werknemers hun huidige job niet graag meer uitoefenen, focussen werknemers (volgens een studie van Executive Research) in hun zoektocht naar een nieuw werk niet zozeer op het loon, maar wel op de invulling van de job. Wie uitgekeken is op zijn job, vindt het inleveren van een stukje van zijn of haar financiële vergoeding niet zo erg; ook niet in tijden werkonzekerheid. En dat loopt toch wel tegen de 10% aan.

 

Loon inleveren: niet té veel

Uit een onderzoek van Vacature in samenwerking met de KU Leuven (2012) bleek al dat een vijfde van de werknemers bereid is om loon in te leveren (tot 9%) om zijn/haar huidige job te behouden. Een behoorlijk veelzeggende vaststelling. Verder stelde men vast dat een deel van de werknemers (4 op 10) er geen graten in ziet een deel van het loon niet uitbetaald te krijgen, gesteld dat die ingreep zorgt voor een verhoging van het pensioen, met 10 %.  Na meer pensioen doen ook een paar extra vakantiedagen per jaar het goed, al staat de modale Belg daar nu ook niet meteen om te roepen (75% van de ondervraagden vindt dat niet meteen een goeie ruil). En dichter bij huis werken? Ook niet. Zelfs een betere bedrijfswagen kan de werknemer niet stimuleren om wat minder te verdienen.

 

Flexibel

Kortom, ook al is de Belgische werknemer goed bekend met het ‘voor wat, hoort wat’-principe, toch blijkt loon iets te zijn waar niet zo heel veel mee gegoocheld kan worden. Tot die vaststelling kwamen ook professor Xavier Baeten en onderzoeker Bieke Huyst (Vlerick Business Hogeschool) in 2012. Meer dan loon te willen inleveren voor een aantal ‘voordelen’ hunkeren werknemers naar meer flexibiliteit op het werk. De voordelen die al in het loonpakket zelf aanwezig zijn, kunnen op veel bijval rekenen. De manier waarop die voordelen kunnen aangewend worden, is voor verbetering vatbaar.

 

Lees ook:

Hoeveel hou je eigenlijk over van je brutoloon? Bereken het met de Bruto-Netto-Calculator

7 extralegale voordelen die je meestal over het hoofd ziet

De voor- en nadelen van extralegale voordelen