Bedrijfswagens vergroten de loonkloof

74% van alle bedrijfswagens in België gaat naar mannen. Samen met het variabele loon (zoals commissies, bonussen en premies) en andere extralegale voordelen (zoals maatijdcheques, groepsverzekering, forfaitaire onkostenvergoeding) draagt dat ertoe bij dat de loonkloof voor vrouwen vergroot van 20% (alleen brutoloon) tot 27% (totaal loonpakket). Tot deze conclusie komt HR-dienstenverlener SD Worx, die meer dan meer dan 114.000 loonbrieven van bedienden, directie- en kaderleden in de privésector analyseerde.

Met 74% van het totaal krijgen mannen dus haast drie keer meer bedrijfswagens dan vrouwen. Niet verrassend is dat die wagens vooral naar hogere functieniveaus gaan. Van de mannelijke directie- en hoger kaderleden heeft 88% een bedrijfswagen, bij de vrouwen ligt dat iets lager (81%). Het valt op dat de kloof groter wordt naarmate het functieniveau daalt. Het mannelijke middenkader heeft in 77% van de gevallen een auto van het werk, bij hun vrouwelijke collega’s is dat 66%. Meer dan de helft (56%) van het mannelijke lager kader rijdt met een bedrijfswagen rond, bij het vrouwelijke lager kader slinkt dat tot 34%. Bij de bedienden heeft 27% van de mannen een bedrijfswagen, tegenover 7% van de vrouwen.

 

Hiërarchie en sector

De belangrijkste factor die de loonkloof verklaart, zijn de financieel minder gunstige arbeidsmarktposities waarin vrouwen meestal werken. “Vrouwen staan doorgaans minder hoog op de hiërarchische ladder. Anno 2015 is het glazen plafond nog steeds niet doorbroken en werken vrouwen minder vaak in posities die het hoogst beloond worden”, zegt Christel Van Wouwe, manager Reward data & R&D bij SD Worx.

Ook de sector waarin je werkt, draagt bij tot de loonkloof. Bepaalde sectoren betalen minder goed, terwijl net die sectoren vooral vrouwen tewerkstellen, zoals kledingzaken. Het verschil in de sector handel bedraagt 25% als het over brutoloon gaat en loopt voor het totale loonpakket op tot 34%. In de dienstensector is de kloof het kleinst: 13% voor brutoloon en 20% voor het totale loonpakket. In typisch vrouwelijke sectoren zoals gezondheidszorg, kleinhandel en onderwijs verdienen vrouwen 19% minder bruto maandloon. De reden dat het verschil zo hoog ligt omdat meer vrouwen deeltijds werken dan mannen gaat hier niet op: in de studie werden lonen van deeltijdse werknemers verrekend naar voltijds.

 

Nog opmerkelijk

• Het loonverschil verkleint naarmate het functieniveau stijgt: het bruto maandloon van vrouwen in directiefuncties ligt gemiddeld 11,51% lager dan dat van hun mannelijke collega’s. Als je er het variabele loon en enkele extralegale voordelen bijtelt, klimt het verschil naar 14%.

• De loonkloof is het grootst in Oost-Vlaanderen (25,49% verschil in brutoloon), terwijl die in Luxemburg het kleinst is (15,65%). In Vlaanderen en Wallonië liggen de verschillen in brutoloon in dezelfde lijn (respectievelijk 20,36% en 22,16%), terwijl het verschil Brussel beduidend lager ligt (14,71%).

Bron: SD Worx