Bedrijfswagen op benzine? Dan stijgt je nettoloon

Jaarlijks kan de overheid de referentie-CO2-uitstoot van bedrijfswagens aanpassen. Voor 2013 liet deze wijziging even op zich wachten, maar nu werd deze toch gepubliceerd in het Staatsblad.

Bedrijfswagen op benzine = hoger nettoloon

Dit jaar werd beslist om de referentie-uitstoot voor benzinewagens op te trekken van 115 gram per kilometer naar 116 gram per kilometer. Deze wijziging geldt overigens ook voor wagens die op lpg of aardgas rijden.

Concreet levert een hogere referentie-CO2-uitstoot een lager voordeel van alle aard (VAA) voor de werknemer op, waardoor het nettoloon stijgt.

Loon teruggestort

De nieuwe coëfficiënt, en dus ook het lagere voordeel van alle aard, wordt met terugwerkende kracht ingevoerd. Werknemers met een benzinewagen krijgen dus op hun volgende loonbriefje een deel van hun loon van januari, februari en maart teruggestort.

Voor dieselwagens verandert er niets. Voor hen blijft de referentie-uitstoot liggen op 95 gram per kilometer, net zoals vorig jaar.

Bereken je nieuwe voordeel van alle aard

Geen zin om te wachten op je loonbrief van april? Bereken nu al je nieuwe (lagere) voordeel van alle aard met onze Company Car Cost Calculator.