Bedrijfs-gsm's dan toch niet belast

Eind vorig jaar besliste de regering Leterme dat werknemers die in hun vrije tijd hun bedrijfs-gsm mogen gebruiken daar een belasting op zullen moeten betalen. Vrijdag kwam de ministerraad op die beslissing terug. Waarom?

"Geen extra belasting op arbeid"

“Als een werknemer zijn gsm van het werk ook voor privédoeleinden mag gebruiken, dan moet dat gezien worden als een stuk loon. Dat betekent dat het bedrijf er sociale lasten op moet betalen en de gebruiker belastingen", legde Benoit Lannoo, woordvoerder van minister van Werk Joëlle Milquet, ons eind vorig jaar uit.

Precies daar wringt nu het schoentje, zegt onder meer minister van Begroting Guy Vanhengel. "We hadden eerder afgesproken de lasten op arbeid niet te verzwaren. Deze pestbelasting gaat daar lijnrecht tegen in."

54 miljoen euro

Waar de regering de verhoopte 54 miljoen euro nu vandaan zal halen, is voorlopig nog koffiedik kijken. De komende komende twee weken houdt de federale een begrotingscontrole. Daaruit zal blijken of er nieuwe besparingen nodig zullen zijn.