Bediende of ambtenaar, wie verdient het meest?

Dat arbeiders globaal genomen minder verdienen (ongeveer een derde) dan bedienden of ambtenaren, is geen grote verrassing. Maar hoe zit het met het loonverschil tussen bedienden en ambtenaren?

 

Uit de Salarisenquête 2014 blijkt dat bedienden gemiddeld 100 euro meer verdienen dan ambtenaren, maar het mediaanloon is voor beide statuten nagenoeg identiek. Bij bedienden is er wel meer ‘opwaartse variatie’: de best verdienende bedienden verdienen meer dan de best verdienende ambtenaren.

 

De loonspanning (de verhouding tussen de hoogste en de laagste lonen ) is het kleinst bij arbeiders (2,24) en het grootst bij bedienden (2,66). Ambtenaren situeren zich daartussen: 2,44. De lagere loonspanning bij arbeiders heeft vooral te maken met vlakkere loopbanen: arbeiders bekleden bijna uitsluitend uitvoerende functies (88%), terwijl 28% van de bedienden en 22% van de ambtenaren zichzelf als hoger of middle management omschrijft.

 

Bij ambtenaren is een belangrijke oorzaak voor de loonspanning de algemeen verspreide praktijk van baremieke loonsverhogingen: meer dan 85% van de ambtenaren geeft aan dat het loon op regelmatige tijdstippen wordt verhoogd op basis van anciënniteit. Bij arbeiders en bedienden is amper 4 op 10 in dat geval. De opeenvolgende baremaverhogingen zorgen ervoor dat ambtenaren op het einde van hun loopbaan fors meer verdienen dan aan het begin, ook als ze nog steeds dezelfde functie bekleden.