Agenten krijgen minder loon bij te weinig boetes

Als Nederlandse agenten niet voldoende bonnen uitschrijven, moeten ze akkoord gaan met een loonsvermindering. Zo schrijft de Nederlandse krant De Telegraaf.

Met de zogenaamde methode van 'bonnenquota' proberen de korpsen hun agenten aan te sporen voldoende pv's uit te schrijven. De Telegraaf kon een speciaal contract van de politie Rotterdam-Rijnmond inkijken en vond daarin dat de Rotterdamse agenten dit jaar minstens 120 bonnen moeten uitschrijven. Halen ze dat aantal niet, dan moeten ze akkoord gaan met een korting op hun loon.

Minder loon

In het 'Verantwoordingsverslag' dat de agent moet ondertekenen wordt dat als volgt geformuleerd:
"Ik ben op de hoogte van de consequentie van het niet halen van het aantal mini's in het jaar 2010. Dit houdt in dat er per eerst volgende periodiekmoment geen periodiek aan mij wordt toegekend, dan wel dat er een periodiek wordt ingehouden." Met mini's worden worden mini-pv's bedoeld, bekeuringen tegen relatief simpele overtredingen.

120 bonnen fluitje van een cent

In een reactie op het bericht verklaart de woordvoerder van het politiekorps van Rotterdam-Rijnmond dat bonnen uitschrijven tot de job van de agenten behoort. "Ze zien zoveel overtredingen, als ze daar elke dag enkele ernstige uithalen, komen ze makkelijk aan 120 bekeuringen."
De Nederlandse Socialistische Partij reageert alvast woedend op de gang van zaken.

Bron: De Telegraaf - Foto: http://www.naarzuidlaren.nl