Aandelenopties/Fiscaal karakter

Omdat aandelenopties fiscaal als loon worden aanzien, moet daarop in principe bedrijfsvoorheffing worden ingehouden. Wanneer werknemers een aanzienlijk pakket opties krijgen, kan dit tot grote verrassingen leiden omdat deze bedrijfsvoorheffing wordt afgehouden van het gewone loon.

Daartegenover staat wel de principiële vrijstelling van onderwerping aan socialezekerheidsbijdragen van het voordeel dat opgeleverd wordt door opties op aandelen.

Het voordeel dat een werknemer op die manier ontvangt via gratis opties, wordt eveneens belast. Daarvoor werd er een forfaitaire waardering tegen 7,5% of 15% van de aandelen uitgewerkt die belast wordt tegen het gewoon tarief in de personenbelasting. De gratis opties zijn eveneens vrijgesteld van RSZ-bijdrage.

Aandelenopties gelden als voordelen van alle aard en moeten dus als dusdanig worden opgenomen in de belastingsaangifte.