Aandelenopties/De optiewet in stappen

 1. De werkgever maakt bekend aan (enkele) medewerkers dat ze recht hebben op (een aantal) opties. Ook de looptijd en uitoefenprijs (aankoopprijs van de aandelen) worden bekend gemaakt.

 2. Als de medewerker dit recht niet wenst, moet hij binnen de 60 dagen zijn weigering schriftelijk meedelen aan de werkgever. Anders veronderstelt de overheid dat de optie wel toegekend is en wordt hij belast.

 3. Indien de optie betrekking heeft op een beursgenoteerd aandeel, wordt het forfaittair belastbaar voordeel berekend ofwel op basis van de slotkoers van het aandeel op de dag die vooraf gaat aan de dag van het aanbod, ofwel op basis van het gemiddelde van de dagkoersen van de 30 dagen die vooraf gaan aan de dag van het aanbod.

 4. Het belastbaar voordeel bedraagt:

   

  - 15% van de waarde van het aandeel als de looptijd maximaal 5 jaar bedraagt 

  - 15% + 1% voor ieder bijkomend uitoefenjaar boven 5 jaar of 7,5% van het aandeel als de looptijd maximaal 5 jaar bedraagt 

  - 7,5% + 1% voor ieder bijkomend uitoefenjaar boven 5 jaar, mits volgende kenmerken: de optie heeft een vaste uitoefenprijsde optie is niet overdraagbaar, tenzij bij overlijden de begunstigde is beroepsmatig verbonden met de vennootschap of het filiaal van wie de aandelen worden aangeboden.

  - uitoefenen mag pas in het vierde kalenderjaar na het aanbod van de optie 

  - de maximale looptijd is 10 jaar geen dekking: de werkgever mag niet beloven de optie tegen een afgesproken prijs terug te kopen, ook na een koersdaling.

 5. Aandelenopties worden fiscaal als loon beschouwd. Daarop moet in principe bedrijfsvoorheffing worden ingehouden. Als dit niet gebeurt kan de fiscus voor onaangename verrassingen zorgen

 6. Tot slot: De wetgever heeft via de optiewetgeving een breed kader geschapen waarbinnen de werkgever vrij is bepalingen op te nemen. Zo kan een werkgever bijv. opnemen dat de optie vervalt als de werkgever uit dienst gaat enz...

Een concreet voorbeeld

Je krijgt 100 opties aangeboden op aandelen die 24 euro per aandeel noteren op de beurs. Dan betaal je grosso modo 185, 92 euro (2.478,93 euro x 15% x 50%) aan belastingen

Stel dat je aandelen na 5 jaar met 50 % in waarde stijgen, dan kan je zo een niet-belastbare meerwaarde van 1.053,55 euro realiseren.

Stijgen je aandelen niet of blijft de koers gelijk dan ben je na 5 jaar je 185, 92 euro kwijt.

Als je diezelfde 185, 92 euro op een spaarboekje zet waarop je 5% krijgt, krijg je na 5 jaar slechts 84,28 euro.