Aandelenopties/ Voor-en nadelen van aandelenopties

Voordelen

- Werknemers kunnen eindelijk financieel bij hun bedrijf betrokken worden op een fiscaal en sociaal aanvaardbare manier.

- De belasting op aandelenopties gebeurt forfaittair. De werknemer wordt dus niet belast op het reële voordeel dat hij ontvangt.

- Het voordeel van de optie is zowel voor werkgever als werknemer vrijgesteld van rsz-bijdragen.

Nadelen

- Het systeem werkt nogal nogal stroef. Medewerkers die opties krijgen moeten vooraf belastingen betalen op een onzekere, nog niet verworven winst. Wat als de koers van je bedrijf alleen maar daalt? Daarvoor heeft de wet een oplossing voorzien: het bedrijf moet niet noodzakelijk opties op eigen aandelen uitdelen.

- Als het voordeel aan iedereen toegekend wordt, verdwijnt het motiverende karakter.

- De koers van aandelenopties kan bijzonder sterk schommelen. Winst is dus niet gegarandeerd. Als de waarde van het aandeel daalt in de toekomst, schiet de werknemer er zelfs bij in.

- In snelgroeiende hightech-bedrijven waren de opties al ingeburgerd, vooral met het oog op een toekomstige beursnotering. Die beursintroductie laat in sommige gevallen lang op zich wachten