Aandelenopties

Optieplannen vormen de stimulator bij uitstek om werknemers ertoe aan te zetten zich nog sterker te binden met de onderneming én haar resultaat. De werknemers verkrijgen op die manier namelijk een mentaliteit als zelfstandige en werken als het ware voor eigen rekening.

Aandelenopties kunnen aangeboden worden aan alle mensen uit een organisatie: van de top tot op de werkvloer. Ze kunnen ook aangeboden worden als incentive of gekoppeld worden aan prestaties. Meestal starten ondernemingen met een optieregeling in fasen: eerst met het kader om daarna uit te breiden naar de rest van de medewerkers.