90% van de werknemers krijgt een cadeau voor eindejaar

Uit een onderzoek van de sociale secretariaten Partena en HDP bij 1.600 personen blijkt dat 4 op de 10 werknemers op 6 december chocolade op hun bureau vinden. Zowat alle werkgevers blijven hun werknemers in de eindejaarsperiode in de watten leggen.

Opvallend is dat 44% van de werkgevers het budget heeft verminderd als gevolg van de crisis. Werkgevers die investeren voor hun personeel doen dat om hun medewerkers het gevoel te geven dat ze deel uitmaken van het bedrijf, om de werknemers te motiveren en te belonen. De meerderheid is ook op de hoogte van de fiscale voordelen die de wet toekent met betrekking tot eindejaarsgeschenken.

Sinterklaas

Werkgevers geven liever iets aan hun medewerkers dan aan de kinderen van hun personeelsleden. Een kleine minderheid, 13% om precies te zijn, voorziet in een attentie voor de kinderen van de medewerkers ter gelegenheid van Sinterklaas. Een trend die HDP al bij de vorige enquête over eindejaarsgeschenken (2006) had opgetekend. Hoe groter het bedrijf, hoe groter de kans dat aan de kinderen van de werknemers wordt gedacht.

Ongeveer 40% van de werknemers zal voor Sinterklaas chocolade, speculaas en ander snoepgoed krijgen. Ook hier speelt de grootte van het bedrijf een rol: hoe groter het bedrijf, hoe groter de kans iets te krijgen. Sinterklaas blijkt ook iets minder populair te zijn in Wallonië (30%) dan in Vlaanderen (43%).

Eindejaarsgeschenk of -receptie

Precies 70% van de werkgevers geeft zijn werknemers een eindejaarsgeschenk en een kleine meerderheid (56%) organiseert een nieuwjaarsreceptie, al sluit het ene het andere niet uit.

In Vlaanderen is het eindejaargeschenk populairder dan in Wallonië (74% tegenover 61%). Werkgevers geven voornamelijk snoepgoed en cadeaucheques. Bedrijven met maximaal 20 werknemers verkiezen een eindejaarsgeschenk boven een eindejaarsreceptie.

Extralegaal voordeel

Zowat 35% van de bedienden vindt het normaal dat hun werkgever in december aan hen denkt, maar de helft beschouwt dat als een voordeel (tegenover 60% in 2006). Ongeveer 75% van de medewerkers zegt altijd deel te nemen aan de eindejaarsreceptie die de werkgever organiseert.

Fiscaal voordeel

Een geschenk in contanten of in de vorm van een cadeaucheque ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar is volledig aftrekbaar als beroepskosten en vrijgesteld van RSZ-bijdragen als bepaalde voorwaarden zijn vervuld. 75% van de werkgevers zegt daarvan op de hoogte te zijn, zelfs zij die niets geven.

De maximale aftrek voor cadeaucheques bedraagt 35 euro. Uit de enquête blijkt dat de helft van de werkgevers geen rekening houdt met die grens en meer geeft, wetende dat het supplement niet kan worden afgetrokken en niet is vrijgesteld van RSZ-bijdragen. 49% geeft meer dan 35 euro, tegenover 39% in 2006.

Impact van de crisis?

De crisis laat bij 44% van de werkgevers haar sporen na. Er is geen verschil tussen grote en kleine bedrijven. Van die 44% heeft de meerderheid zijn budget verminderd en heeft 20% het geschenk of het feest geschrapt.

Meer weten over de fiscale regels? Hier vind je meer uitleg.

I.s.m. HDP/Partena