3 lonen en meer dan 10 mandaten voor Elio Di Rupo

Momenteel bevindt huidig formateur Elio Di Rupo zich in zware onderhandelingen. Ook vorig jaar zat hij niet stil en cumuleerde hij drie betaalde mandaten: burgemeester, partijvoorzitter en gemeenteraadslid. Hoeveel bracht het op?

In Bergen, de Franse Gemeenschap en het Gewest

Tijdens het eerste semester van 2010 ontving Di Rupo twee salarissen van twee mandaten. Tot in juli ontving hij namelijk een maandelijks salaris van het Waalse Parlement en van de Franse Gemeenschap.

Na de federale verkiezingen van juni 2010 klom de man met het strikje van het regionale naar het federale niveau, naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Tijdens (bijna) heel 2010 ontving hij een salaris voor zijn mandaat als burgemeester van de stad Bergen en als hoofd van de PS. Zo zag zijn salaris er in 2010 uit:

Meer dan 80.000 euro voor zijn parlementaire werk

Rekening houdende met de indexering van oktober 2010, vangt Elio Di Rupo voor zijn parlementaire werk een bruto jaarloon van 81.106,62 euro. Maandelijks is dat 6.758,89 euro. Parlementsleden hebben daarnaast ook recht op vakantiegeld en een eindejaarstoelage. Behalve het basisloon krijgen kamerleden een belastingvrije forfaitaire onkostenvergoeding van 22.709,85 euro of 28% van het brutojaarloon.

€ 74 668 als burgemeester

Als burgemeester van Bergen heeft Di Rupo jaarlijks recht op 74.668 euro bruto. Dat bedrag wordt berekend op het aantal inwoners. Het aantal inwoners in Bergen valt in de schaal van 80.001 tot 150.000 inwoners.

Maar Elio Di Rupo koos er in de zomer van 2010 voor om dit salaris niet meer te ontvangen en het te schenken aan de Fondation Franz Aubry (waarvan hij voorzitter is). Hij vond dat hij te weinig in de stad was om aanspraak te maken op dit bedrag. Een gevolg van zijn drukke bezigheden op federaal vlak.

Voorzitter van de PS en andere mandaten

Naast zijn parlementaire werk bestuurt Di Rupo nog steeds de grootste Franstalige partij in België, de PS. Die post oefende hij ook uit in 2010. Hoeveel hij precies als voorzitter verdient werd ons niet gecommuniceerd, maar dat hij daarvoor een loon krijgt is ons wel verzekerd.

Momenteel krijgt Di Rupo dus twee lonen: dat van federaal parlementslid en voorzitter van zijn partij.

Naast deze activiteiten oefent Di Rupo ook nog enkele onbezoldigde mandaten uit: zo is hij onder andere voorzitter van het politiecollege van Bergen – Quévy, van het instituut Vandervelde, van het Fonsoc (controle-orgaan van van de PS) …