15 beroepen met een te laag loon

Welke beroepen zijn ondergewaardeerd? Die vraag werd gesteld aan de meer dan 63.000 deelnemers van onze grote Salarisenquête. De landbouwer voert het lijstje aan. Benieuwd wie er volgens onze deelnemers nog te weinig verdient en hoeveel meer loon ze zouden moeten krijgen?

De deelnemers aan de Salarisenquête kregen willekeurig drie beroepen uit een lijst van 100 onder ogen. Eerst schatte elke bevraagde hoeveel dat beroep opbrengt (het geschatte nettoloon), in een tweede fase gaf hij of zij aan hoeveel iemand voor datzelfde beroep zou moeten verdienen (het billijke nettoloon). Zet die twee tegen mekaar af, en je merkt welke beroepen jij en ik ondergewaardeerd vinden. Anders gezegd: wie moet meer krijgen?

Hoeveel zouden deze beroepen volgens jou meer moeten opleveren? (in %)

1. landbouwer +23%
2. onthaalmoeder +18%
3. bejaardenverzorger +16%
4. huishoudhulp +14%
5. brandweerman +14%
6. verpleger +14%
7. kamermeisje +14%
8. kuisvrouw/man +14%
9. verpleegster +13%
10. ambulancier +13%
11. schoonmaker +12%
12. vuilnisophaler +11%
13. kelner +11%
14. vroedvrouw +10%
15. cipier +10%

Bron: Salarisenquête Vacature/KU Leuven, 2010*

Professor Luc Van Liedekerke, directeur van het Centrum voor Economie en Ethiek aan de K.U.Leuven, boog zich over de resultaten rond de geschatte en billijke verloning voor 100 beroepen. Bij de lijst met ondergewaardeerde beroepen spelen compensatie en emoties (waardering, medelijden) een sterke rol, aldus Luc Van Liedekerke. “Denk aan een bejaardenverzorger of een onthaalmoeder. Zorg, voor kinderen en ouderen, waarderen we erg sterk. En willen we beter vergoed zien. Bij een vuilnisophaler denkt men allicht ‘je moet het maar willen doen’. En men compenseert. Die beroepen weerspiegelen op hun beurt de huidige sociale hiërarchie: we zien ze helemaal niet als ideale banen. De lage lonen maken dat soort jobs minder aantrekkelijk.”

Luc Sels, professor KU Leuven: “De ondergewaardeerde beroepen vinden we vooral in de zachte, de verzorgende sectoren. Die kunnen op veel respect rekenen omdat we er allen in min of meerdere mate van afhankelijk zijn. Ook de landbouwer scoort hoog. Het beeld dat de mensen krijgen is dat van een aftakelende sector waarin de boeren hard moeten werken. Zij betogen geregeld in Brussel om hun ongenoegen te uiten. Dat geldt evenzeer voor de verpleegsters en andere beroepen uit de verzorgingssector.”

* De Grote Salarisenquête wordt tweejaarlijks georganiseerd. Aan de enquête van 2010 namen 63.000 mensen deel. 42% daarvan zijn vrouwen, 58% mannen. 67% van de ondervraagden is in het bezit van een hoger diploma. Van de 63.000 deelnemers is 77% bediende, 14% ambtenaar en 9% arbeider.

Zelf op zoek naar een job? Neem dan een kijkje in het uitgebreide aanbod van onze jobsite!