15 beroepen met een te hoog loon

Welke beroepen zijn overgewaardeerd? Die vraag werd gesteld aan de meer dan 63.000 deelnemers van onze grote Salarisenquête. De topvoetballer in een Belgische ploeg voert het lijstje aan. Benieuwd wie er volgens onze deelnemers nog te veel verdient en hoeveel ze zouden moeten inleveren?

De deelnemers aan de Salarisenquête kregen willekeurig drie beroepen uit een lijst van 100 onder ogen. Eerst schatte elke bevraagde hoeveel dat beroep opbrengt (het geschatte nettoloon), in een tweede fase gaf hij of zij aan hoeveel iemand voor datzelfde beroep zou moeten verdienen (het billijke nettoloon). Zet die twee tegen mekaar af, en je merkt welke beroepen jij en ik overgewaardeerd vinden. Anders gezegd: wie moet inleveren op zijn loon?

Hoeveel zouden deze beroepen volgens jou moeten inleveren (in %)?

1 topvoetballer in een Belgische ploeg -49.16 %
2 trainer voetbalploeg 1e klasse -41.29 %
3 minister -30.77 %
4 premier van België -26.36 %
5 bisschop -25.00 %
6 notaris -23.08 %
7 burgemeester -14.29 %
8 bedrijfsleider (10 000 werknemers) -12.85 %
9 advocaat -11.11 %
10 diensthoofd ministerie -11.11 %
11 rechter -8.33 %
12 bedrijfsleider (1000 werknemers) -7.83 %
13 bankdirecteur -7.41 %
14 verzekeringsmakelaar -5.00 %
15 priester -3.23 %

Bron: Salarisenquête Vacature/KU Leuven, 2010

In zwaar gemediatiseerde tijden hangen onze rechtvaardigheidsopinies nauw samen met de informatiestromen van het moment. Evenzeer schommelen ze naargelang het tijdsgewricht waarin dergelijke enquêtes doorgaan.

Professor Luc Van Liedekerke, directeur van het Centrum voor Economie en Ethiek aan de K.U.Leuven, boog zich over de resultaten rond de geschatte en billijke verloning voor 100 beroepen. “Ik stel elk jaar opnieuw dezelfde vraag aan mijn studenten: wat is het grootste bedrijf ter wereld? Dan komt steevast Coca-Cola naar boven. Terwijl dat hoegenaamd niet tot de allergrootste behoort. Kijk naar de top-15 van de overgewaardeerde beroepen. Allemaal mensen die veel aandacht krijgen in de media: topvoetballers, trainers, ministers of de premier. De bisschop en de priester zijn op dit moment natuurlijk kop van jut.”