10 tips om minder belastingen te betalen

Valt de balans eerder negatief uit? Wij hebben enkele tips die je kunnen helpen om je belastingen te optimaliseren. Investeren is de boodschap, maar dan wel op een slimme manier...

1. Doe aan pensioensparen

Stortingen tot 870 in 2009 leveren je tot 40% belastingvoordeel op. Bovendien spaar je op die manier een mooi aanvullend pensioeninkomen bij elkaar.

2. Stort een levensverzekeringspremie

Het belastingvoordeel van een levensverzekering is hetzelfde als voor pensioensparen. Deze belastingvermindering is echter niet cumuleerbaar met de belastingvoordelen van een hypothecaire woonlening. Pensieonsparen is dat wel.

3. Maak gebruik van dienstencheques

Maak gebruik van dienstencheques om je huishoudelijke hulp te betalen. Voor het inkomstenjaar 2009 kan je tot 2.510 euro fiscaal benutten, met een fiscaal voordeel van 30 procent.

4. Doe een gift

Giften van minimum 30 euro aan een erkende instelling leveren een fiscaal voordeel op. Dat hoeft niet in 1 keer, maar kan bijvoorbeeld voor verschillende stortingen tijdens hetzelfde jaar. Je recupereert maximum 50 procent van het geschonken bedrag.

5. Investeer in energiebesparing

Plaats dubbele beglazing, voorzie dakisolatie of vervang een oude stookketel. Je kan dan een belastingvermindering krijgen tot 2.770 euro voor het inkomstenjaar 2009. Voor investeringen in zonne-energie wordt die maximumgrens met 830 euro verhoogd. De vermindering bedraagt 40 procent van de investering. Sinds 1/1/2009 kan je van het Vlaamse Gewest nog eens 500 euro krijgen als je je dak laat isoleren. Bij sommige provincies en gemeentes kan je bijkomende isolatiepremies krijgen. Voor woningen ouder dan 5 jaar geldt voor het plaatsen van dakisolatie een verlaagd btw-tarief van 6%.

Op energiesparen.be/subsidies vind je een overzicht van de premies die je in jouw gemeente kunt krijgen.

6. Beveilig je woning tegen inbraak en brand

Uitgaven die je woning beveiligen tegen inbraak of brand leveren een belastingvermindering op voor de helft van de uitgaven. Hieronder wordt verstaan blusapparaten, brandwerende deuren, inbraakwerend glas, pantsering en slotbeveiliging, alarm- en camerasystemen, inclusief de abonnementskosten. Je kan tot 690 euro inbrengen in je belastingen.

7. Bouw een passiefhuis

De maximale vermindering voor een passiefhuis is 830 euro per jaar en per woning gedurende 10 jaar.

8. Ga een lening aan voor je eigen en enige woning

Ga je een lening aan voor je eigen en enige woning, dan heb je recht op een basisaftrek van 1.990 euro. Dat bedrag wordt tijdens de eerste 10 jaar verhoogd met 660 euro. Heb je bovendien 3 kinderen of meer ten laste, dan krijg je nog een verhoging van 70 euro tijdens de eerste 10 jaar.

9. Kinderoppas

Oppaskosten zijn aftrekbaar voor kinderen tot 12 jaar. Volgende betalingen mag je aftrekken: oppas vóór en na de normale schooluren, inclusief de oppas tijdens de middagpauze, internaat, oppas tijdens weekends en vakantieperiodes. Denk aan vakantiekampen, jeugdbeweging, speelpleinwerking, sport- en taalkampen, enz. De aftrek is beperkt tot 11,20 euro per dag en per kind.

10. Overuren

Overuren die je recht geven op een overwerktoeslag (20, 50 of 100 procent), zorgen voor een belastingvermindering. Die vermindering wordt berekend op het basisloon voor die overuren en bedraagt 57,75 procent (bij een overwerktoeslag van 50 of 100 procent) en mogelijk zelfs 66,81 procent (bij een toeslag van 20 procent). De vermindering wordt toegekend voor maximum 65 overuren per jaar.

Bereken hier je belastingen online