iPod! iPhone! iPad! but ... whoPaid?

Steeds meer bedrijven stellen een smartphone en tablet pc ter beschikking van hun personeel. Vaak weet men niet hoe deze voordelen moeten verwerkt worden in de loonadministratie. Daarom een stand van zaken op het vlak van sociale zekerheid en fiscaliteit.
Het antwoord van Philippe Norman, Manager Legal Solutions bij HDP-Arista

Als een werknemer kosteloos de beschikking krijgt over een bepaald goed (bijvoorbeeld een gsm) dat ook privé mag worden gebruikt, dan dient dit beschouwd te worden als een voordeel in natura waarop socialezekerheidsbijdragen (13,07% werknemersbijdrage en 35% werkgeversbijdrage) en belastingen van toepassing zijn.

Voor een aantal voordelen aanvaarden de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de fiscus een forfaitaire waardering.

Voor volgende voordelen staan de RSZ en de fiscus op dezelfde lijn voor de bepaling van de forfaitaire waarde waarop de normale socialezekerheidsbijdragen en belastingen moeten berekend worden:

  • Pc: 180 euro per jaar
  • Internetaansluiting en internetabonnement: 60 euro per jaar

Voor het voordeel van een gsm die ook privé gebruikt mag worden aanvaardt enkel de RSZ een forfaitaire waardering (voordeel van 60 euro per jaar). Voor de fiscus geldt de “werkelijke waarde”.

Hierna bekijken wij hoe de voordelen van een iPhone, iPad, iPod… in de praktijk gewaardeerd moeten worden.

iPhone / smartphone

RSZ

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) beschouwt een iPhone, blackberry of andere smartphone intrinsiek als een gsm.

Een gsm of smartphone die door de werkgever gratis ter beschikking wordt gesteld en die de werknemer ook mag gebruiken voor privédoeleinden, is een voordeel in natura. De waarde van het voordeel waarop de gewone socialezekerheidsbijdragen moet berekend worden, wordt vastgesteld op:

  • een maandelijks forfaitair bedrag van 12,50 euro
  • of een maandelijks forfaitair bedrag dat bepaald wordt op basis van de bewezen kosten van de privégesprekken van drie maanden

Als de werkgever de bewezen kosten niet realistisch kan verantwoorden, dan legt de RSZ in principe de waarde van het voordeel in natura ambtshalve vast op 12,50 euro per maand.

Het feit dat je met een smartphone ook mobiel kan surfen verhoogt volgens de RSZ dus niet de forfaitaire waarde zoals die geldt voor een gsm.

Fiscus

De fiscus hanteert geen forfaitaire waardering voor het voordeel van een gsm of smartphone. Dat betekent dat een gsm of smartphone die ook privé gebruikt mag worden, moet begroot worden op basis van de “werkelijke waarde” (zie hierna).

iPad / tablet

RSZ

De RSZ is van mening dat een iPad moet worden beschouwd als een pc. Wanneer de werkgever aan zijn werknemers kosteloos een iPad ter beschikking stelt die ze ook voor privédoeleinden mogen gebruiken, moet het voordeel voor de werknemer dus ook worden geschat op 180 euro per jaar.

Fiscus

De fiscus beschouwt de iPad of andere tablet pc (de fiscus zelf spreekt van een “grafische tablet”) niet als een pc, maar eerder als “randapparatuur”.

Dat betekent dat het voordeel van een iPad die ook privé gebruikt mag worden moet begroot worden op basis van de “werkelijke waarde” (zie hierna).

Neemt de werkgever bovenop de iPad ook de internetaansluiting en het internetabonnement ten laste, dan moet dit voordeel extra begroot worden op 60 euro per jaar, zowel voor de RSZ als de fiscus.

iPod of andere snufjes

Voor de iPod hebben de RSZ noch de fiscus een specifieke waarderingsmethode bepaald. Bij gebrek aan forfaitaire waardering dienen dergelijke voordelen – zoals steeds – gewaardeerd op basis van hun “werkelijke waarde”. Daarop dienen dan de gewone socialezekerheidsbijdragen en belastingen betaald te worden.

Het bepalen van deze “werkelijke waarde” is niet altijd makkelijk. De leidraad is de werkelijke verrijking in hoofde van de werknemer. Hiervoor kan gekeken worden naar de aankoopwaarde (kleinhandelsprijs) die de werknemer zou moeten neertellen hebben als hij het toestel zelf had moeten aanschaffen, dit eventueel na correctie op basis van de verhouding privé- en beroepsgebruik. Dit kan uiteraard aanleiding geven tot discussies: bijvoorbeeld mag de aankoopprijs gespreid worden over meerdere jaren (bijv. synchroon met de afschrijvingsperiode?) …

In uitzonderlijke gevallen wordt een toegekend snufje vrijgesteld van belastingen door de kwalificatie als een vrijgevigheid of sociaal voordeel. Zo vaardigde de fiscus recent een ruling uit waarbij een geschenk aan alle werknemers (het betrof een iPod Touch ter waarde van 299 euro) vrijgesteld mocht worden van belastingen, aangezien het in het specifieke geval ging om een geschenk naar aanleiding van het afsluiten van een erg belangrijke commerciële overeenkomst met een buitenlandse onderneming, die als een mijlpaal kon beschouwd worden voor het succesvol voortbestaan van de onderneming in kwestie.

Op de achterkant van de iPod zou ook een verwijzing worden aangebracht naar deze concrete overeenkomst.

Toekomst

De evolutie en innovatie staan niet stil in deze sector. In de toekomst kunnen we nieuwe discussies verwachten over de kwalificatie van een bepaald toestel als gsm, pc, tablet etc. Zullen gsm’s die beschikking hebben over een internetverbinding en waarvan het scherm steeds groter wordt, nog als gsm kunnen beschouwd worden of verworden zij stilaan tot tablets? Ook vertonen de nieuw geïntroduceerde pc’s steeds meer gelijkenissen met laptops en zelfs tablets… Een item in volle beweging!