'Werkloze' parlementsleden: wat doen ze nog en hoeveel verdienen ze?

Met het uitblijven van een federale regering, blijven ook de parlementsleden nog steeds 'werkloos'. Maar wat wil dat eigenlijk zeggen? We vroegen het aan Marc Hooghe, hoogleraar politieke wetenschappen aan de KULeuven.

Wat betekent het concreet, een 'werkloos' parlement?

“Echt werkloos zijn de parlementsleden natuurlijk niet", legt Marc Hooghe uit. "Ze blijven voluit parlementslid, alleen zit nu al bijna één vijfde van hun termijn er op, zonder dat ze veel hebben kunnen doen. Nu, een normaal parlement behandelt vooral wetsontwerpen, dat zijn voostellen van de regering. Die ontwerpen zijn er nu niet, en de regering Leterme heeft in feite enkel een begroting ingediend. Dus het overgrote deel van het werk is weggevallen."

975 wetsvoorstellen ingediend

"Natuurlijk mogen de parlementsleden zelf ook wetsvoorstellen indienen, en ze doen dat ook. Ik zie dat er nu al welgeteld 975 wetsvoorstellen zijn ingediend sinds juni 2010, dus je mag niet zeggen dat de parlementsleden zomaar niets doen. Maar wat je merkt is dat ook die wetsvoorstellen eigenlijk niet worden behandeld. De reden hiervoor is dat het normale spel van meerderheid versus oppositie is stilgevallen. Als een CD&V-parlementslid een wetsvoorstel indient, bij wie moet hij dan steun zoeken? Bij de VLD, met wie de CD&V ook nu nog in de regering zit? Of bij de N-VA, met wie men allicht binnenkort in de regering zit? Dat maakt het allemaal zo onvoorspelbaar, en daarom kijkt men liever de kat uit de boom.”

Controlerend werk

“Het controlerende werk gaat gewoon verder. Parlementsleden stellen vragen (zowel schriftelijk als mondeling) aan de ministers, en die moeten daarop ook antwoorden. Ook de commissie rond seksueel misbruik is een voorbeeld van de controlefunctie van het parlement. Maar de vraag is natuurlijk waar toe het allemaal leidt. Die commissie rond seksueel misbruik zal allicht wel een aantal aanbevelingen doen, maar het is helemaal niet zeker of de volgende regering daar ook effectief iets mee zal gaan doen.”

Ramp voor parlementsleden

“Je kunt de parlementsleden moeilijk verwijten dat ze technisch werkloos zijn, en intussen toch hun wedde opstrijken. Voor de meeste parlementsleden is dit een ramp: ze kunnen niets verwezenlijken, ze lopen niet in de kijker, ze krijgen geen media-aandacht… Dat zijn allemaal geen goede zaken als je in 2014 opnieuw wilt verkozen raken. Een goed functionerend parlement kan er eigenlijk enkel zijn als er ook een goed functionerende regering is. Dus onze parlementsleden zijn echt letterlijk technisch werkloos. In principe zouden we ze naar de VDAB moeten sturen…

"Nu, als de partijen er echt niet in slagen een regering te vormen, dan zullen de parlementsleden toch meer zelf het initiatief moeten nemen. Als ontslagnemend premier Leterme zelf nog besparing moet doorvoeren, dan zal hij daarvoor moeten overleggen met het parlement. Juridisch is er niets dat dit belet, dus op een bepaald ogenblik zal iedereen zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. De continuïteit van het staatsbelang gaat immers altijd voor.”

Hoeveel bedraagt het loon van de parlementsleden?

Basisvergoeding parlementslid: 81.106,62 euro bruto per jaar

Sinds januari 1996 ligt de basisvergoeding van parlementsleden vast op 53.511 euro bruto per jaar. Let wel, dat bedrag is net zoals de lonen van de ambtenaren gekoppeld aan de index. Tegen de de huidige index (vanaf 1 oktober) komt dat neer op een brutoloon van 81.106,62 euro per jaar of 6.758,89 euro per maand. Parlementsleden hebben daarnaast ook recht op vakantiegeld en een eindejaarstoelage. Behalve het basisloon krijgen kamerleden een belastingvrije forfaitaire onkostenvergoeding van 22.709,85 euro of 28% van het brutojaarloon.

Extra taken, extra vergoeding

Parlementsleden die erin slagen een postje als quaestor, secretaris of ondervoorzitter te veroveren, krijgen nog een aardige cent extra:

 

Bijkomende vergoeding per jaar (bruto)

Voorzitter 137.000 euro
Ondervoorzitters 23.000 euro
Secretaris 17.000 euro
Quaestor 20.000 euro
Fractieleider Meer dan 12 leden in de fractie: 25.000 euro
Minder dan 12 leden in de fractie: 17.000 euro
Commissievoorzitter 8.500 euro

Nog meer cijfers? Lees dan het hele artikel: Hoeveel brengt een zitje in het parlement op?