"Is een tankkaart van het werk fiscaal interessant?"

"Als productmanager transport en events kreeg ik van mijn werkgever een bedrijfswagen, weliswaar zonder tankkaart. Al mijn andere collega-productmanagers kregen wel een tankkaart. Maakt dit verschil uit voor mijn belastingen?"
Het antwoord van Veerle Michiels, SD Worx

Firmawagen = belastbaar voordeel alle aard

Een bedrijfswagen die je ook in je vrije tijd mag gebruiken, is een belastbaar voordeel van alle aard. Hoeveel belastingen je erop betaalt hangt af van de woon-werkafstand, de CO2-uitstoot van je wagen en de CO2-coëfficiënt (op basis van het brandstoftype).

Bedraagt je woon-werkafstand:

  1. niet meer dan 25 km (enkele rit), dan word je verondersteld 5.000 km per jaar privé af te leggen;
  2. meer dan 25 km (enkele rit), dan gaat men uit van 7.500 privékilometers per jaar.

Dit forfaitaire kilometeraantal wordt vervolgens vermenigvuldigd met het CO2-uitstootgehalte van de wagen en de CO2-coëfficiënt van de wagen.

Brandstoftype

CO2-coëfficiënt

CO2-uitstootgehalte

Benzine/LPG/aardgas

0,0021 EUR/gr CO2

Effectief* of 205 gr/km**

Diesel

0,0023 EUR/gr CO2

Effectief* of 195 gr/km**

Elektrisch

0,10 EUR

/

*           terug te vinden op het inschrijvingsbewijs van de wagen of de gegevensdatabank DIV
**         geldig indien CO2-uitstootgehalte onbekend

Wanneer je bijvoorbeeld rijdt met een Audi A4 2.0 TDI en op minder dan 25 km van je werk woont, bedraagt je voordeel van alle aard 114,04 EUR (= [ 0,0023 x 119 x 5.000 ] : 12 ).

Weten hoe voordelig jouw bedrijfswagen is? Bereken het met onze car tax tool!

Maakt een tankkaart het verschil?

Wanneer je werkgever ook nog een tankkaart ter beschikking stelt, wordt het voordeel alle aard op dezelfde manier vastgesteld. Het verbruik van de wagen, betaald door middel van de tankkaart of op een andere manier, wordt met andere woorden verondersteld in het voordeel te zijn begrepen.

Betekent dit dat er geen belastingverschil is tussen een bedrijfswagen mét en een bedrijfswagen zonder tankkaart?

Ja en neen:

- Ja, omdat er in de berekening van het voordeel alle aard geen onderscheid gemaakt wordt tussen beide situaties.
- Neen, omdat de fiscale reglementering uitdrukkelijk bepaalt dat het belastbare voordeel dat voortvloeit uit het persoonlijk gebruik van een bedrijfswagen, verminderd mag worden met de bijdrage van de werknemer in de kosten. De reglementering bepaalt niet welke kosten je moet dragen opdat je voordeel kan verminderd worden. Volgens sommige fiscale commentaren hoort daar ook je tussenkomst bij in de kosten van de verbruikte brandstof.

In samenwerking met SD Worx