"Het verschil tussen veelverdieners en 'gewone' verdieners neemt alsmaar toe"

Wat leeft er op de arbeidsmarkt? Elke week schrijft een van onze journalisten zijn mijmeringen neer over het wel en wee op de werkvloer. Deze week heeft Dominique Soenens het over de bonussen van onze bankiers.

“Geld is vaak een slechte motivator. Niets dat sneller went. Vraag binnen een half jaar maar eens aan Mbark Boussoufa of hij nog gelukkig is in Dagestan, met zijn loon dat driemaal hoger ligt dan in Anderlecht.” Aldus hr-expert Olivia Vandesande vorige week in Vacature. Woorden die op het eerste gezicht niet besteed zijn aan de topmensen van Dexia, die deze week met een kunstgreep hoopten te verdoezelen dat ze zichzelf vorig jaar een bonus toegekend hadden.

Niet zonder trots meldde de bank dat de bonus voor zijn topman Pierre Mariani vorig jaar met 200.000 euro naar beneden gegaan was. Maar tegelijk zette de raad van bestuur dat verschil om in vast loon. Officiële reden voor de vestzak-broekzakoperatie: “Het potentieel aanzetten tot het nemen van overdreven risico’s tegengaan”. Ceo Pierre Mariani verdiende zo evenveel als in 2009, de overige leden van het directiecomité kregen een loonsverhoging van 75.000 euro.

Geen discussie over het feit dat toptalent en/of topmensen het verdienen om goed verloond te worden, maar toch rijst de vraag hoe verstandig deze beslissing – en vooral de poging om de buitenwereld om de tuin te leiden - is. Al ware het maar omdat ze van heel wat wereldvreemdheid en cynisme getuigt en dat de publieke opinie zulke beslissingen momenteel om begrijpelijke redenen héél moeilijk verteert.

Het nieuws kwam er bovendien enkele dagen nadat bekend raakte dat een recordaantal Belgen een tweede job heeft.
Ongeveer 200.000 landgenoten nemen er een extra job bij, vaak in de detailhandel, onderwijs of zorgsector. In de meeste gevallen doen ze dat om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen, als gevolg van – u raadde het wellicht al – de bankencrisis. De meest getroffen groep: alleenstaande of gescheiden mannen tussen 25 en 50 jaar, aldus de gegevens van de Federale Overheidsdienst Economie.

Het geeft een evolutie aan die zich de komende jaren wellicht zal doorzetten op onze arbeidsmarkt: een groter verschil tussen (zeer) goede en minder goede verdieners. Of dat een goeie zaak is? Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz – de Amerikaanse econoom van wie gezegd wordt dat hij tot vervelens toe gelijk heeft - , waarschuwde deze week nadrukkelijk voor de gevolgen van een duale samenleving. En dan vooral voor de ontwrichtende gevolgen die ze heeft voor de economie.