“Andermans loonslipjes: de meesten onder ons kunnen er naar blijven gapen”

Wat leeft er op de arbeidsmarkt? Elke week schrijft een van onze journalisten zijn mijmeringen neer over het wel en wee op de werkvloer. Deze keer heeft Nico Schoofs het over de preutsheid van de arbeidsmarkt.

Het is zoals met de Playboy. Een stekeblind curiosum, de man die er steevast zijn ogen van afwendt. Of neem Dag Allemaal. Volbloed zuurpruim wie nooit zijn tanden zet in een lekkere hap verse roddels. Eén ding is zeker: niemand, wel, bijna niemand blijkbaar, die zelf in die boekskes wil staan. Dezelfde vlieger gaat op voor de bejubelde voyeuristische rubriek ‘De Salariswatcher’ van Vacature. Drie keer niks om het lijf, gretig gelezen, maar nog gretiger gemeden. Boekenbeurs, vorige week. Een volle namiddag later scoort onze man twee loonbriefjes en bijbehorende salarisverhaaltjes. En dan pas begint de miserie. Talrijk de verontruste telefoons die de redactie binnenlopen. ‘Dat het bij nader inzien toch niet zo simpel ligt, wat zullen de collega’s niet zeggen’. Of een verontruste bedrijfsleider die vreest voor…onvrede bij de collega’s.

Die preutsheid heeft veel, wat zeg ik, alles te maken met de ongeleide loonverkaveling in ons bedrijvenlandschap. Een salaris als allerindividueelste expressie van een allerindividueelste onderhandeling. Gekonkelfoes voor ‘four eyes only’. En zo bengelt er onder exact dezelfde functie een jojo aan salarissen. Afhankelijk van het moment dat je een bedrijf binnenstapt, kan je perfect een smak meer verdienen in eenzelfde functie dan iemand die er op een ander tijdstip is binnengewaaid. Van een begin van objectivering is er doorgaans in de verste verte geen sprake. Omerta als logisch vervolg. En als het stilzwijgen al doorbroken wordt, breekt de revolutie uit op de werkvloer.

Daarom blijft salaris met stip het grootste taboe van onze arbeidsmarkt. Andermans loonslipjes: de meesten onder ons kunnen er naar blijven gapen. Zoals het konijn zich verhoudt tot zijn lichtbak. Maar ik verwed er mijn weeksalaris van 3.121 euro op dat we net ons eigen salaris en dat van onze directe collega’s kost wat kost gesluierd willen houden. Precies omdat onze eigen loonstronk - of, god beware, die van de anderen - in dat salarisoerwoud wel eens pijnlijk veel dikker kan uitvallen. Net daarom vullen we wél zonder problemen met z’n allen de tweejaarlijkse Salarisenquête in, waarvan dit blad volgende week de resultaten publiceert. Lekker anoniem, die Snoecks-almanak van Vacature. Zolang we onszelf maar niet helemaal in ons blootje te kijk zetten.