Eenmanszaak of vennootschap?

Eén van de belangrijkste keuzes bij de start van je activiteiten als zelfstandige is de rechtsvorm van je onderneming. Een eerste keuze hierbij is deze tussen de eenmanszaak of een vennootschapsvorm. Indien je voor deze laatste kiest moet je nog beslissen voor welke vennootschapsvorm je opteert.

Je hoort wel eens zeggen dat de vennootschapsvorm voor elke onderneming, ongeacht de omvang of sector, de meest geschikte rechtsvorm zou zijn. Deze stelling moet je op zijn minst met een korreltje zout nemen. Het nut van de vennootschapsvorm voor een onderneming hangt immers af van diverse factoren, die aan de specifieke situatie van je onderneming moet getoetst worden.

  • Zo is een groot voordeel van de eenmanszaak tegenover de vennootschap de vrijheid van de ondernemer. De eenmanszaak is namelijk minder onderhevig aan wettelijke verplichtingen inzake besluitvorming, winstverdeling, enzovoort. Ook de administratieve verplichtingen zijn merkelijk lichter.
  • Daartegenover staat dat de vennootschap van een gunstiger fiscaal regime geniet en in de meeste gevallen er de beperkte aansprakelijkheid telt.

Dit zijn slechts enkele belangrijke verschillen tussen deze twee vormen. Voor een meer gedetailleerde vergelijking tussen de verschillende vennootschapsvormen met hun voor- en nadelen, surf je best naar startersservice.be.