Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

267.650 vrouwelijke zelfstandigen in 2009

De voorbije tien jaar namen in België steeds meer vrouwen het statuut van zelfstandige aan. De 267.650 vrouwen vertegenwoordigen in 2009 een derde van het aantal zelfstandigen in ons land.

De aangroei was meer uitgesproken onder de vrouwen. Vooral onder de vrije beroepen (+40%) en de diensten (+44%) vinden we meer vrouwen dan gemiddeld.

De meeste vrouwelijke zelfstandigen (187.412 of 70%) oefenden hun activiteit uit in hoofdberoep. Hun aantal steeg de voorbije tien jaar met 13%. De toename van het aantal vrouwen was nog meer uitgesproken onder de zelfstandigen in bijberoep (+100%).

De vrouwelijke zelfstandigen per bedrijfstak (in 2009)

Sector

aantal

Wijziging 1999-2009 in %

Landbouw

12.618

-6,3%

Visserij

156

-16,6%

Nijverheid en ambachten

24.987

+25,0%

Handel

102.659

+2,6%

Vrije en intellectuele beroepen

89.746

+62,2%

Diensten

33.975

+30,2%

Beroep niet te classificeren

3.509

NB

Totaal

267.650

 

bron: FOD Economie en RSVZ