Jobstudent? Zo blijf je binnen de wet

Of je als jobstudent sociale bijdragen moet betalen, is afhankelijk van het aantal betaalde arbeidsdagen: volgens de huidige regeling moet je geen RSZ betalen als je per jaar niet meer dan 50 dagen werkt. Er is sprake van die regeling te versoepelen – en eerder te kijken naar het aantal effectief gepresteerde uren – maar de aangekondigde wijzigingen zijn bij het begin van de zomervakantie nog niet doorgevoerd.

 

Soepeler voorwaarden nog niet voor morgen

De federale regering kondigde vorig jaar aan dat ze de voorwaarden voor studentenarbeid zou versoepelen: studenten mogen dan jaarlijks 400 uren werken zonder sociale bijdragen te moeten betalen. Een hele verbetering tegenover de huidige situatie, waarbij een dag dat je twee uur werkt (of ziek bent) ook telt als ‘gewerkte dag’ en dus van je saldo afgaat.

 

Alleen: de omschakeling van gewerkte dagen naar gewerkte uren blijkt complexer dan gedacht, zodat momenteel alles nog bij het oude blijft. Als je deze zomer aan de slag gaat als jobstudent, blijven voorlopig dus volgende wettelijke bepalingen gelden:

 

Sociale bijdragen

Je hebt 50 dagen per jaar waarin je mag werken tegen verminderde sociale bijdragen. Je betaalt geen RSZ, er wordt enkel een solidariteitsbijdrage ingehouden van 2,71% op je loon. Ook je werkgever betaalt minder sociale bijdragen voor jou. Je kunt je dagen vrij kiezen, het hele jaar door. Vanaf dag 51 betaal je de normale (hogere) bijdragen.

 

Kinderbijslag

Je mag niet meer dan 240 uur per kwartaal werken, anders verlies je je kinderbijslag. In de zomer (juli, augustus en september) mag je meer werken, behalve in de laatste zomervakantie van je studie.

 

Belastingen

Als je inkomsten onder een bepaald bedrag blijven, hoef je er geen belastingen op te betalen. Dat maximumbedrag verandert elk jaar. Voor 2015 bedraagt het 9.458,96 euro. Dat is een brutobedrag, na afhouding van de sociale bijdragen. Let op, dit bedrag geldt alleen als je geen andere belastbare inkomsten hebt dan het loon uit studentenarbeid en geen werkelijke beroepskosten vermeldt op je belastingaangifte. Ook je ouders hoeven geen belastingen te betalen omdat je werkt, tenzij je zoveel verdient dat je niet meer ‘ten laste’ bent.

Niet vergeten: een belastingaangifte is ook voor jobstudenten verplicht. Ook al blijven je inkomsten ruim onder het bedrag waarbij je wordt belast, je moet toch je belastingaangifte indienen.

Bron: Netto/De Tijd, www.mysocialsecurity.be

 

Graag als jobstudent aan de slag? Hier vind je onze selectie vakantiejobs.