Van schoolbank naar werkvloer: pas op voor deze 6 valkuilen

Aan werk geraken zonder ervaring is om te beginnen al moeilijk voor iedereen die start op de arbeidsmarkt. Maar eens je werk hebt, zijn er nog heel wat hindernissen te nemen. Loopbaanadviseur Els Deboutte (zie foto) legt uit waar starters vaak fouten maken.

 

1. De student in je op de voorgrond plaatsen

“Een werkgever wil uit je gedrag en voorkomen kunnen afleiden dat je een volwaardig lid bent van het team. Collega’s kunnen vrienden worden als het op persoonlijk vlak klikt, maar in eerste instantie zijn je collega’s je collega’s. Je werkt met elkaar samen vanuit wederzijdse verwachtingen. Kom op tijd, neem verantwoordelijkheid voor je prestaties, verzorg je communicatie en je outfit.”

 

2. Niet leren uit feedback

“Feedback is een geschenk, of het nu positief of corrigerend is. Als iemand je een compliment geeft, aanvaard het dan en minimaliseer het niet. Want dan zeg je impliciet dat je prestatie niks bijzonders was en dat straalt af op je professionele imago. Krijg je feedback over iets dat je anders moet aanpakken, luister dan en vraag door. Ga ervan uit dat feedback in de eerste plaats bedoeld is om je te helpen groeien.” 

3. Niet opkomen voor jezelf

“Natuurlijk ben je erg blij met je eerste job, zeker als je lang hebt moeten zoeken. Dat betekent niet dat je moet laten misbruik maken van je jeugdige enthousiasme en dankbaarheid. Strookt je rol niet met wat je kan, leg het dan op tafel. Spreek over wat je in de plaats zou willen, liever dan over wat je niet wil. Verbetert er niks, roep dan de hulp van een coach in of zoek een nieuwe job waarin je wel kan groeien en volledig tot je recht kan komen.”

 

4. Ongeduldig zijn

“Het is moeilijk om een evenwicht te vinden tussen opkomen voor jezelf en je ambities enerzijds en geduld aan de dag leggen anderzijds. Nieuwe uitdagingen en leuke projecten komen niet uit de lucht vallen. Gun je organisatie daarom de tijd om op je wensen en noden in te spelen. Je komt al een heel eind als je nadenkt over hoe jouw ontplooiing op de werkvloer ook voor je werkgever winstgevend kan zijn, zodat jullie er allebei de vruchten van kunnen plukken.”

 

5. Je netwerk vergeten

“De leukste jobs en opdrachten zijn niet te vinden in de krant, maar via je netwerk. Iedereen met wie je samenwerkt, sport of op vakantie gaat, behoort op een of andere manier tot je netwerk. Onderhoud het: stuur eens een berichtje, ga af en toe een koffie of een pint drinken. Hoe meer vragen je stelt aan je netwerk en hoe meer je zelf anderen helpt wanneer het nodig is, hoe sterker de relaties en het vertrouwen worden.”

 

6. Alles alleen willen doen

“Soms wordt een uitdaging zo complex dat je het niet alleen kan oplossen. Blijf niet in je hoekje zitten als je geen uitweg ziet. Zoek uit wie in huis de nodige expertise en ervaring heeft en stel vragen. Claim nadien het krediet voor je eigen inbreng, maar deel ook bloemetjes uit aan anderen. Je collegiale gedrag maakt van jou een prettige collega, met wie het leuk samenwerken is. Dit komt je netwerk – en jezelf – alleen maar ten goede.”

 

Lees ook:

Stappenplan voor een efficiënte “jobhunt”

De beste manier om opslag te vragen

Zo ziet het leven van een starter er uit na vijf jaar