Hoe belangrijk is mijn sociale status in mijn zoektocht naar werk?

Ik ben sinds een tijdje op zoek naar een andere job en merk dat ik soms ook nieuwsgierig kijk naar jobs in de socio-culturele sector. Jobs die mijn aandacht trekken zijn bijvoorbeeld educatief of sociaal –cultureel medewerker.  Er is alleen een grote “maar”:  dergelijke jobs passen niet alleen niet bij mijn opleiding maar nog meer dan dat passen ze helemaal niet bij mijn sociale status. Ik weet dat dit heel pretentieus klinkt en daardoor schaam ik er mij eigenlijk een beetje voor maar het belang van sociale status is voor mij heel reëel en heel verwarrend in mijn zoektocht. Hoe pak ik dit aan?
Het antwoord van Erik Leenders, Managing Director bij Itinera

Ik apprecieer je openheid maar vooral ook het feit dat je het onderwerp bewust bespreekbaar maakt. Een meest voor de hand liggend en gemakkelijk antwoord zou zijn dat je moet kiezen op basis van jouw kerncompetenties en dat status op het einde van de dag geen belang heeft, als we maar doen wat we graag doen en alles komt in orde. Een dergelijke reactie zou volgens mij te eenzijdig en te beperkt.

Op zich is er niets verkeerd aan sociale status en het belang dat we hieraan hechten want zijn we hier niet allemaal in zekere mate wat gevoelig voor? Ik denk dat het efficiënter is om bewust te zijn van de gevoeligheden en hier dan ook heel aandachtig mee rekening te houden tijdens je zoektocht naar een nieuwe baan. Een boeddhistisch aanvaarden zal je volgens mij op korte termijn verder helpen dan kost wat kost te gaan vechten.

Enkele tips die hiermee verband houden zijn :

  • Door enkel en alleen te kiezen op basis van status riskeer je motivatieproblemen op langere termijn.
  • Bepaal voor jezelf je grenzen en check in welke mate wens je een deel van je sociale status achter jou te laten?
  • Probeer daarom voor jezelf duidelijk te krijgen en/of te definiëren wat nu precies voor jou zo belangrijk is aan sociale status. Gaat het over materiële zaken zoals loon of andere extralegale voordelen? Of over het sociaal aanzien van een bepaalde categorie jobs?
  • Spreek hierover met je omgeving en zeker ook met personen die jobs doen die je mogelijks interesseren? Bevraag iedereen over hun sociale status beleving van deze of gene job.
  • Zet alle pro’s en contra’s op een overzicht en geef aan ieder item een score van 1 tot 10. Laat je beleving van de scores enkele dagen ‘rijpen’ en bespreek het dan terug met enkele vertrouwenspersonen uit je omgeving.
  • Geef jezelf dan nog even de tijd en beslis.

Ik wens je veel succes!

In samenwerking met Itinera