Dit zijn de 5 meest hardnekkige knelpuntberoepen

Elk jaar brengt VDAB de tekorten op de arbeidsmarkt in kaart via de knelpuntberoepenlijst. Alhoewel we steeds kleine veranderingen kunnen optekenen, domineren een aantal ‘zware knelpuntberoepen’ al jarenlang de tabel. Hoe komt dat toch?

 

Piet Cosemans, woordvoerder ad interim bij VDAB: “Soms ligt de oorzaak van het tekort bij een prangend gebrek aan kandidaten, doordat er bijvoorbeeld een te kleine uitstroom is van afgestudeerden naar de arbeidsmarkt. Maar ook kwalitatieve redenen ten grondslag liggen van de arbeidsnood. In dat geval melden wel voldoende kandidaten zich aan, maar zijn ze niet voldoende gespecialiseerd of vakbekwaam. Ten derde dragen ongunstige arbeidsomstandigheden zoals lage lonen en onregelmatige werkuren bij aan de kwalijke reputatie van een bepaald beroep. Bij de zware knelpuntberoepen zie je dat er niet één oorzaak is voor het tekort. Een combinatie van bovenstaande factoren zorgt ervoor dat ze maar moeilijk uit die probleemlijst geraken.”

 

1. Technici en bouwpersoneel

Bouwtechnici, bouwarbeiders, werfleiders

Technici op het vlak van proces en productie, verwarming, elektromechanica, elektrotechniek

 

Piet Cosemans: “De voorbije jaren is er veel campagne gevoerd om technische beroepen te promoten, maar jammer genoeg werpt het weinig vruchten af. Steeds minder jongeren voelen zich aangetrokken tot technische opleidingen en het cursusaanbod in het beroepsonderwijs is zelden actueel genoeg om de vaklui af te leveren die je vandaag nodig hebt. Daarnaast leeft het cliché nog steeds dat technische beroepen ‘vuile’ beroepen zijn. Dat is intussen voor vele beroepen achterhaald, al spelen moeilijke werkomstandigheden soms een rol. Dakdekkers bijvoorbeeld moeten zich in weer en wind op een dak hijsen. Ondanks het feit dat de meeste technici aardig hun boterham verdienen, is er al geruime tijd een prangende vraag naar bouwpersoneel en technici. Bij de VDAB proberen we de vraag naar kwalitatieve werkkrachten op te vangen door onder meer individuele beroepsopleidingen op poten te zetten: werkzoekenden krijgen bij een bedrijf een opleiding op maat (van één tot zes maanden) met behoud van de werkloosheidsuitkering. Aan de werkgever zelf kennen we voor het tijdelijk lagere productiviteitsrendement een compensatie toe.

 

Het gemiddelde brutoloon van een:

Bouwarbeider in de ruwbouw: € 2.745

Heftruckchauffeur: € 2.773

Technicus in de industrie: € 3.736

Installateur van elektrische apparatuur en leidingen: € 2.865

 

 

2. Zorg- en verpleegkundigen

(Hoofd)verpleegkundigen en bejaardenverzorg(st)ers

 

De zorgvraag groeit en wordt complexer door de steeds ouder wordende bevolking. Piet Cosemans: “Je krijgt te maken met nieuwe vormen van zorg die geassocieerd zijn met langdurige ziektes en kwalen. Vooral zorgkundigen moeten fysiek zwaar werk leveren en daarbij nachten en weekends presteren. Thuiszorg zit in de lift en dat vraagt toch een grote arbeidsflexibiliteit: je moet veelal over een rijbewijs beschikken en vaak bereid zijn om deeltijds te werken. Voor de ene maakt dat de job aantrekkelijker, voor de andere is het een hindernis.”

 

Toch is de spanning op de arbeidsmarkt tijdelijk afgenomen. “Door besparingen in de ziekenhuizen worden er minder mensen gevraagd. De mensen die al in dienst zijn werken gewoon meer of langer. Daarnaast is er een grotere uitstroom vanuit de opleidingen naar de arbeidsmarkt. Vraag en aanbod groeien dus steeds meer naar elkaar toe.”

 

Het gemiddelde brutoloon van een:

Zorgkundige: 2.400 euro bruto

Verpleegkundige: tussen 2.784 en 3071 euro bruto

Hoofdverpleegkundige: 3.711 euro bruto

 

 

3. Callcentermedewerkers

Callcenters hebben bij het brede publiek een eerder slecht imago. “Je hoort weleens het cliché dat call agents veelal studenten of huisvrouwen zijn die een centje willen bijverdienen. Dit is niet per se waar, maar feit is wel dat er in zo’n functies een groot verloop is”, aldus Piet Cosemans. Dat het een knelpunt is, heeft vooral te maken met de vele eisen die er gesteld worden. Je hebt een combinatie van commerciële kwaliteiten, technische vaardigheden en een sterke talenkennis nodig. Bovendien is het loon van call agent eerder bescheiden.

 

Het tekort aan call agents op de Belgische arbeidsmarkt zal stilaan verkleinen, want steeds meer callcenters verhuizen naar lageloonlanden. Voor ingewikkelde producten zoals verzekeringen, waarbij taalvaardigheid een grote rol speelt, zal de dienstverlening wel vanuit onze contreien blijven gebeuren.

 

Het gemiddelde brutoloon van een:

Klanteninformatieverstrekker: € 2. 657

 

 

4. ICT-specialisten

ICT-ontwikkelaars, netwerkbeheerders, bedrijfsanalisten

 

Piet Cosemans: “De IT-sector evolueert erg snel en vraagt een complexe kennis. We merken dat hogere opleidingen vaak onvoldoende afgestemd zijn op de nieuwste trends in digitalisering en automatisering. Ook studeren er vandaag gewoon té weinig informaticastudenten af om de marktvraag op te vangen. Bijkomend verwachten bedrijven van hun ICT-bedrijfsanalisten dat ze vlot communiceren. Naast een erg gespecialiseerde technische kennis moeten zij over de nodige soft skills beschikken om de doelstellingen van gebruikers en klanten goed te kunnen interpreteren. Bedrijven doen daarom wel vaker een beroep op buitenlandse analisten of ontwikkelaars of ze verhuizen hun IT-activiteiten naar andere landen.”

 

Het salaris kan in elk geval geen bezwaar zijn om je om te scholen tot IT-specialist: met een gemiddeld brutoloon hoger dan 4.000 euro verdien je 15 tot 20 procent meer dan de rest van de beroepsbevolking.

 

Het gemiddelde brutoloon van een:

Software-ontwikkelaar of -analist: € 4. 347

Databank- en netwerkspecialist: € 4. 224

 

 

5. Vrachtwagenchauffeurs

De tewerkstelling in transportbedrijven staat onder druk door de concurrentie van chauffeurs uit Oost-Europese landen die op Belgische bodem tewerkgesteld worden aan lagere lonen en slechtere arbeidsvoorwaarden. De sector wordt bovendien geplaagd door geruchten van schijnzelfstandigheid. Chauffeurs rijden als zelfstandige met hun eigen vrachtwagen rond, maar wel in opdracht van een transportfirma. De rij- en rusttijden worden daardoor niet gecontroleerd zoals het moet. Piet Cosemans: “Het imago van de sector kwakkelt momenteel. Toenemende congestie op de wegen, onregelmatige uren en een hoge werkdruk maken de arbeidsomstandigheden minder aangenaam. Van een chauffeur vandaag wordt ook meer verwacht dan vroeger: hij moet klantvriendelijk zijn, de nieuwste technische snufjes de baas kunnen (boordcomputers e.d.) en bereid zijn om extra attesten te behalen.” Toch zal de vraag in de toekomst wellicht enigszins inkrimpen omdat bedrijven voor snelle leveringen steeds vaker bestelwagens in plaats van grote trucks inzetten.

 

Het gemiddelde brutoloon van een:

Vrachtwagenchauffeur: € 2.680

 

 

Lees ook:

Amper afgestudeerd en direct een job

Twijfel je over je studiekeuze? Deze richtingen helpen je aan een job

Spanning tussen vraag en aanbod ingenieurs

 

 

Bronnen: Gemiddelde brutolonen van voltijdwerkers naar beroep in België volgens de ISCO-08 nomenclatuur. Cijfers van FOD Economie (2013), Loonwijzer en Zorgnet-Icuro (2016).