"Mijn eerste loonbrief!"

Naam: Sofie De Keyser

Leeftijd: 23

Functie: Beleidsmedewerker Pers en PR

Organisatie: OVAM

Diploma: Master Vergelijkende en Europese Politiek

Elke week blogt een m/v talent aan de slag bij de Vlaamse Overheid over zijn job. Deze week is het de beurt aan Sofie De Keyser, Beleidsedewerker pers en PR bij OVAM.

Lees de rest van haar werkweek op de website van Jobpunt Vlaanderen.

Elke donderdag start met een overleg met mijn directe collega’s van de stafdienst. Iedereen vertelt over zijn voorbije week en de belangrijke projecten in het vooruitzicht. Zo komt de Ronde Tafel Duurzaam Materialenbeheer stilaan dichterbij. De OVAM wil met een brede groep stakeholders een materiaalzuinige kringloopeconomie realiseren. En als we ons in Europa willen profileren, is het nodig om binnen Vlaanderen aan één kar te trekken. Het Vlaams Materialenprogramma, waarin de overheid, kennisinstellingen en het maatschappelijk middenveld de krachten bundelen, is daarbij cruciaal. Neem gerust een kijkje op de website.

Na de lunch concentreer ik me op de persteksten voor de nieuwe samenwerkingsverbanden met Kortrijk en Mechelen. De OVAM gaat partnerschappen aan met lokale besturen en wil zo de samenwerking verbreden en verdiepen. Het doel is een geïntegreerde aanpak, op maat van de stad of gemeente. Zo gaan Mechelen en de OVAM werken aan een vergroening van het aankoopbeleid van de stad. Ook de evenementen worden onder de loep genomen. Mechelen heeft reeds een aantal evenementen met een duurzame insteek, maar we willen de lat natuurlijk nog hoger leggen.

Daarna neem ik deel aan een workshop over de SIS-toolkit, een instrument ontwikkeld door de  OVAM om duurzaamheidsprincipes beter te integreren in designprocessen. SIS staat voor sustainable innovation system. De workshop verduidelijkt eerst de mogelijkheden van het instrument. Daarna gaan we zelf aan de slag. We gaan op zoek naar duurzame oplossingen in alle aspecten van een ontwerp. Een hele uitdaging!

Voor ik vertrek nog een mooie afsluiter: mijn eerste loonbrief! Wat kan ik daar allemaal niet mee doen …

Jobpunt_Logo_edited-1.png