Welke impact heeft deeltijds werken voor jou?

Deeltijds werken wordt vaak voorgesteld als dé oplossing tegen werkstress. Toch kan je er beter niet onbezonnen aan beginnen. Want parttime werken heeft gevolgen voor je loon, je carrière, je sociale zekerheid en pensioen. Denk vooral ook aan de gevolgen op lange termijn voordat je die keuze maakt.

                                                                                                      

De cijfers

 

Uit de opiniepeiling ‘Belgen en werk’ uitgevoerd door Dedicated Research (2009) in opdracht van ABB bleek dat 89% van de ondervraagden niet op de hoogte was van de rechten van deeltijds werkenden. Ruim 96% gaf aan ook niet te weten welke de gevolgen waren van parttime werken op lange termijn. Nochtans stemmen de cijfers tot nadenken…

 

  • Deeltijds werken blijft een typische vrouwelijke aangelegenheid: 82% van alle parttimers zijn vrouwen.
  • Op de arbeidsmarkt maakt deeltijdwerk 23,7% van de totale tewerkstelling uit. Bij vrouwen bedraagt deeltijds werk 42,6%, bij mannen slechts 7,8%.
  • De mannen zijn wel aan een inhaalbeweging bezig: tussen 1995 en 2007 nam het deeltijds werk bij mannen toe met 60%, bij vrouwen slechts met 22% (van 33,4 naar 42,6%)
  • Slechts 11,2% van de deeltijds werkende vrouwen en 9,6% van de deeltijds werkende mannen kiest er vrijwillig voor om niet voltijds te werken.
  • 18% van de vrouwen en 25,6% van de mannen geeft familiale redenen en het feit geen voltijds werk te vinden aan als redenen voor hun deeltijds werk. Slechts 4% van de mannen gaat parttime werken om voor de kinderen te zorgen.

 

De gevolgen

 

Wist je dat parttime werken ook gevolgen kan hebben voor je sociale zekerheidsrechten - in geval van werkloosheid, ziekte en invaliditeit of pensioen?

Wij zetten alle gevolgen van deze keuze eens op een rijtje.

 

Voor je loon

Minder werken, betekent minder verdienen. Ook je vakantiegeld – en dagen verminderen wanneer je deeltijds gaat werken.

 

Je kan een aantal extralegale voordelen, zoals bijvoorbeeld maaltijdcheques verliezen.

 

Twee deeltijdse banen combineren kan fiscaal nadelig uitvallen.

 

Voor je sociale zekerheid

Als je werkloos wordt, zal je werkloosheidsuitkering berekend worden op het aantal gepresteerde werkdagen. Als je minder werkt dan de maximale arbeidsduur in de onderneming, heb je geen recht op een volledige werkloosheidsvergoeding.

 

Voor je pensioen

Als je niet voltijds werkt, kan dit op langere termijn gevolgen hebben voor je pensioen. Een volledige loopbaan bestaat uit 45 jaar voltijds gewerkte periodes. Je pensioen wordt berekend volgens het aantal gepresteerde jaren.

 

Voor je gezondheidszorg

Als werknemer draag je via de afhoudingen op je loon bij aan de ziekteverzekering. Wanneer de bijdragen van je deeltijds loon niet volstaan, zal je zelf de aanvullende bijdragen moeten betalen aan je mutualiteit.

 

Voor je vakantiedagen

De berekening van het aantal vakantie- en feestdagen gebeurt voor deeltijdse werknemers anders. Als je letterlijk 50% werkt, heb je sowieso de helft minder vakantiedagen. De wettelijke feestdagen blijven identiek.

 

Voor je carrière

Bovendien wordt er van een deeltijdse werknemer meer flexibiliteit verwacht. In bepaalde sectoren is deeltijdwerk een verplichting maar zijn de werkuren en –plaatsen zo gespreid dat de voordelen (bijvoorbeeld: meer tijd) voor het privéleven wegvallen.

 

Uit onderzoek blijkt dat deeltijdse werknemers minder kans maken op een promotie of om beroepsopleidingen te volgen. Doordat parttimers minder vergaderingen kunnen bijwonen en minder informele contacten hebben, zijn ze ook minder op de hoogte van wat er leeft binnen het bedrijf. Hierdoor kunnen ze kansen mislopen.

 

 

Getuigenis Mia (60) : “Je moet goed nadenken over de gevolgen van je keuze”

“Ik werkte al 36 jaar als arbeidster in hetzelfde bedrijf, toen wij 15 jaar geleden plots werden geconfronteerd met een zware tegenslag. Mijn man belandde na een operatie op invaliditeit. Daardoor werd hij veel beperkter in zijn doen en laten en kwam de zorg voor het gezin grotendeels op mijn schouders terecht. Toen ik 50 werd, heb ik beslist om halftijds te gaan werken omdat de combinatie van een fulltime job en die zorg toch wel zwaar werd. Maar ik stond op dat moment eigenlijk helemaal niet stil bij de gevolgen die dit voor mij zou hebben. Ik was ook niet aangesloten bij een vakbond die mij daarover informeerde en zo.”

 

Extraatjes vallen weg

“Ik wist natuurlijk wel dat halftijds werken betekende dat ik loon moest inleveren. Maar omdat ik dit deed om mantelzorger te worden, paste de RVA nog een stukje bij zodat ik er niet té veel bij inschoot. Pas later bleek dat deeltijds werken toch wel zwaardere financiële gevolgen had dan ik had ingeschat. Zo kreeg ik bijvoorbeeld minder maaltijdcheques (op basis van gepresteerde werkdagen), minder vakantiegeld en eindejaarspremie. Al die ‘extraatjes’ vielen grotendeels weg. Dat was financieel niet altijd gemakkelijk, maar wij hadden geen andere keuze.”

 

“Later nam ik er nog de zorg voor mijn bejaarde ouders en kleinkinderen bij, die bij ons kwamen inwonen toen hun mama kanker kreeg… Ik ben dus niet voor mijn plezier halftijds gaan werken, hé? En ik klaag ook niet: mijn familie komt nog altijd op de eerste plaats. Maar nu ik me begin te informeren over mijn pensioen, blijkt plots dat alles anders berekend wordt omdat ik halftijds werk. Daardoor kom ik wellicht niet in aanmerking voor brugpensioen.”

 

“Jonge mensen die parttime willen gaan werken, zou ik toch aanraden om eerst goed na te denken over de financiële gevolgen daarvan. Informeer je goed en laat ook eens berekenen wat dat op lange termijn voor je zal betekenen. Want anders zit je later misschien met de gebakken peren.”

 

Ben je op zoek naar een parttime job? Bekijk ze hier.

 

Lees ook:

Deeltijds werken als positieve keuze

Parttime werken: de oplossing voor meer quality time thuis

 

 

Bron: ABVV