Wat brengt de toekomst voor de thuisverpleegkundige?

In de toekomst zullen steeds meer patiënten thuis worden verpleegd. Er zullen immers meer chronisch zieken zijn en mensen zullen zo kort mogelijk in het ziekenhuis verblijven. Thuisverpleegkundigen zullen daardoor handen te kort hebben en hun rol zal noodgedwongen veranderen. Hendrik Van Gansbeke, algemeen coördinator van het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen - een van de grote thuiszorgverstrekkers in ons land - licht toe.

 

Totaal andere manier van werken

“Voor mij bestaat innovatie in de thuiszorg uit drie grote aspecten", zegt Van Gansbeke. "Eerst en vooral zal de invulling van de rol van thuisverpleegkundige grondig veranderen. De rol zal verbreden omdat er nood is aan zeer generalistische zorg, die vooral thuis wordt verstrekt. Daarnaast zal de thuisverpleegkundige meer en meer een opleidende rol vervullen. Patient empowerment wordt belangrijker, waarbij de patiënt steun en advies krijgt om waar mogelijk aan zelfzorg te doen. En ook mantelzorgers zullen ondersteund en zachtjes bijgestuurd moeten worden waar nodig.”

 

Het tweede grote aspect van innovatie in de thuiszorg is volgens Van Gansbeke leren omgaan met alle nieuwe technologieën die de zorg ondersteunen. “Thuisverpleegkundigen moeten ermee leren omgaan, en ze moeten patiënten en mantelzorgers bijstaan in het gebruik ervan. Ik denk dat dat een evidentie zal zijn.”

 

Ten derde zullen thuisverpleegkundigen volgens Van Gansbeke naar een andere manier van werken evolueren. “Tot nu toe was er een sterke focus op de een-op-eenrelatie tussen de thuisverpleegkundige en de patiënt, in de toekomst zullen andere partijen belangrijker worden. Mantelzorgers en anders gekwalificeerde zorgverleners bijvoorbeeld, met wie thuisverpleegkundigen nauw zullen samenwerken. Thuisverpleegkundigen zullen taken moeten leren delegeren en overdragen.”

 

Psychosociale vaardigheden winnen aan belang

Deze verschuivingen maken volgens de algemeen coördinator dat een aantal competenties voor thuisverpleegkundigen aan belang zullen winnen. “Psychosociale vaardigheden zullen belangrijker worden: de situatie van een patiënt adequaat kunnen inschatten, de context analyseren en er tijdens de behandeling rekening mee houden. In een thuiszorgsituatie geven patiënten zich niet alleen fysiek bloot, ze geven ook heel veel vrij over hun sociale en relationele leven. Verpleegkundigen moeten daarmee kunnen omgaan en beslissen welke raad ze kunnen geven, welke taken ze kunnen overdragen en, in laatste instantie, welke taken ze zelf zullen moeten uitvoeren.”

 

Taken van arts overnemen

Van Gansbeke benadrukt nog dat we vandaag aan alle verpleegkundigen hogere verwachtingen stellen: “Ze moeten steeds meer kunnen bolwerken. Beroepsverenigingen ijveren er dan ook volop voor om de competentieprofielen op te waarderen. Weet trouwens dat alle rollen in de zorg in de toekomst geherdefinieerd zullen worden. Ik denk dat het realistisch is dat verpleegkundigen een aantal taken van de artsen zullen overnemen, op voorwaarde dat die opdrachten goed vastgelegd en gestandaardiseerd zijn. Zo kan een geneesheer in actie komen wanneer dat echt nodig is.”

 

Zorgopleidingen dragen een deel van de verantwoordelijkheid, maar ook werkgevers moeten initiatief nemen om hun medewerkers op een natuurlijke manier te laten groeien in de job. “Enkel door hen voldoende vormingskansen te geven, zullen ze verpleegkundigen in huis hebben die helemaal mee zijn met de veranderende gezondheidszorg.”