Een werkdag bij het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening

Els Bogaert (36)
  • Functie: celhoofd VTS (Vessel Traffic Service)
  • Organisatie: Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust
  • Diploma: Licentiaat in de Nautische Wetenschappen

Elke week blogt een m/v talent aan de slag bij de Vlaamse Overheid over zijn job. Deze week is het de beurt aan Els Bogaert (36), celhoofd Vessel Traffic Service bij het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust.

Lees de rest van haar werkweek op de website van Jobpunt Vlaanderen.

Om 1.20 uur word ik gewekt door een sms. In het werkingsgebied van Zeebrugge loopt een schip met bestemming Antwerpen vast aan de grond. Gelukkig is het opkomend water en komt het schip vanzelf weer los na een half uurtje en krijgt het toestemming om verder op te varen tot Vlissingen. Maar wegens de  grote diepgang moet het schip op zee wachten en met het volgende hoogwater terug opvaren. Dit is ongeveer 12 uur later. 

Om 7.15 uur stap  ik in mijn auto en rij ik via Loppem om een collega op te pikken naar centrale Zandvliet, Noord-Antwerpen.

We proberen altijd te carpoolen. Naast het steentje dat we hiermee bijdragen aan het milieu, is het ook gewoon gezellig om samen te rijden.

DSC_0092Vandaag zijn er niet te veel files, waardoor we relatief snel, om 8.45 uur in Zandvliet aankomen. De centrale Zandvliet is gelegen in een gebouw  tussen de Zandvlietsluis en de Berendrechtsluis. We mogen als Belgen best wel fier zijn op de sluizen in Antwerpen, want de Berendrechtsluis is momenteel dé grootste ter wereld! Ze is 500 meter lang, 68 meter breed en 13 meter diep. De sluis is  groter dan de sluizen die nu  op het Panamakanaal gebouwd worden. Op de linkerscheldeoever wordt er nu een nieuwe sluis, de Deurganckdoksluis gebouwd. Wanneer die zal af zijn in 2016 zal die 17,8 meter diep zijn. Tot zover deze weetjes over de sluizen!

De  centrale Zandvliet bevindt zich op de vijfde verdieping. Je het er een  indrukwekkend zicht op de rivier en op de beide sluizen. Na alle verkeersleiders die vandaag van wacht zijn begroet te hebben, trek ik me nog even terug in de vergaderzaal. Zo kan ik  de laatste zaken overlopen om zo dadelijk  de regioverkeersleidersvergadering voor te zitten. Uit ervaring weet ik dat hoe beter je de vergadering voorbereidt, hoe vlotter deze verloopt. Om 9.30 uur stipt open ik de vergadering. Vandaag zijn er gelukkig veel regioverkeersleiders aanwezig. Omwille van de arbeids- en rusttijden mag de regioverkeersleider die de nachtwacht gedaan heeft en de regioverkeersleider die de nacht zal doen niet deelnemen aan de vergadering. Een dagwacht duurt van 8 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds, een nachtwacht van 8 uur 's avonds tot 8 uur 's morgens. Om 13 uur sluit ik met een goed gevoel de vergadering af. We hebben concrete afspraken gemaakt over operationele procedures, technische zaken, personeelsaangelegenheden, enzovoort.

ZY0E1783En ja, ook vandaag wordt de lijn van de PLOEG gesprekken doorgetrokken. Na een snelle hap vang ik om 13.30 uur aan met een evaluatie- en planningsgesprek van een regioverkeersleider. Voor 2013 krijgt hij een belangrijke doelstelling, nl. een scenario op poten zetten om alle verkeersleiders te trainen op de afhandeling van calamiteiten en het activeren van het alarmeringsschema. Naast de gewone verkeersbegeleidingstaken, is centrale Zandvliet hét aanspreekpunt op de Beneden-Zeeschelde als er wat misgaat op de rivier, bijvoorbeeld een aanvaring, een drenkeling ...

In mijn dagplanning  had  ik  graag nog een tweede regioverkeersleider (die van wacht is) willen evalueren. Maar regelmatig stel ik vast  dat de tijd sneller gaat dan verwacht. Ik kan pas om 15 uur het tweede evaluatiegesprek aanvangen. Dit zou dan te veel tijd in beslag nemen, daarom heb ik het gesprek uitgesteld naar een latere datum. 

Ik controleer nog even mijn mails, en om 15.45 uur vertrekken we weer richting Oostende. In de auto nemen mijn collega en ik de tijd om de dag te overlopen. Conclusie: we zijn beiden tevreden!

Rond 17 uur terug in Loppem. Tot morgen!