Ziekenhuis AZ Delta Roeselare: focus op kwaliteitsvolle zorg

In 2012 fuseerden het Stedelijk Ziekenhuis en het H. Hartziekenhuis tot AZ Delta. Door de fusie specialiseert AZ Delta in Roeselare zich meer en worden de campussen complementair. De focus ligt op de patiënt en de kwaliteitsvolle zorg. “We proberen tegelijk groot en klein te zijn”, zegt Johan Hellings, directeur van AZ Delta.

 

Zowel het Stedelijk Ziekenhuis als het H. Hartziekenhuis in Roeselare dienden in 2012 bij de Vlaamse regering een dossier in voor de investering van een nieuwbouw. Toen de dossiers bij de bevoegde minister op tafel kwamen, maakte hij duidelijk dat publieke middelen niet meer konden worden ingezet voor een concurrerende positie. De twee ziekenhuizen zouden tot een akkoord moeten komen. Na enkele maanden werd het bemiddelingstraject tot een goed einde gebracht. “Het maatschappelijke perspectief was in dit geval een belangrijke reden om op een verstandige manier de krachten te bundelen”, zegt Johan Hellings, directeur AZ Delta. “Mensen hebben recht op goede ziekenhuiszorg en de beste besteding van de middelen.”

 

Specialisatie door zorgclusters

AZ Delta telt 240 artsen en 3.200 medewerkers en is de grootste werkgever in de regio. Dankzij de fusie zijn de verschillende campussen niet alleen complementair, maar werden ook nieuwe zaken ontwikkeld die voorheen niet in de regio uitgebouwd waren. “De verschillende ziekenhuiscampussen hebben door de fusie een duidelijke identiteit gekregen”, legt Johan Hellings uit. AZ Delta ontwikkelde 9 zorgclusters, zoals moeder-kind, ouderen en oncologie. “We zijn een groot ziekenhuis, maar we willen ook kleinschalig blijven werken. Door deze clusters kunnen we maximale betrokkenheid bij de patiënt verzekeren. Dat is de organisatieparadox: je moet groot genoeg zijn om financieel zo efficiënt mogelijk te werken, maar ook klein genoeg om warmte te bieden aan de patiënt en familiaal te zijn.”

De zorgclusters zijn net kleine ziekenhuizen met een eigen dynamiek, aansturing en op termijn ook een eigen budget. AZ Delta is voorloper op dat vlak. “Alleen met zo’n model krijg je meer betrokkenheid van de artsen en de medewerkers”, zegt Johan Hellings. “Je moet tegelijk groot en klein zijn. Het is een en/en-verhaal.”

 

Focus op kwaliteitsvolle zorg

De fusie zorgt ook voor een bredere focus. Bij AZ Delta staan de patiënt en kwaliteitsvolle zorg voorop. “Dat lijkt de evidentie zelf, maar de voorbije jaren werd dat soms uit het oog verloren. Onze werking was vroeger meer aanbod- en structuurgestuurd. Met de fusie komt de focus veel meer op processen en resultaten, vanuit de zorgnoden van de patiënt.”

 

Meelopen in het ziekenhuis

In 2018 gaan de deuren van het nieuwe ziekenhuis in Rumbeke open. De stadscampus en de campus in Menen zullen dan ook in belangrijke mate verbouwd zijn. Ook de ziekenhuiswerking moet volledig op punt staan. AZ Delta gaat momenteel door een grondig veranderingstraject. 800 medewerkers zullen zowel van job als van campus veranderen. “We pakken dit traject aan met duidelijke communicatie en geven de medewerkers de gelegenheid om keuzes te maken. Het is niet evident, maar de dialoog met de werknemersorganisaties verloopt goed.” Hellings is ervan overtuigd dat de verschillende campussen goed met elkaar zullen werken. “Tijdens het personeelsfeest in januari trad de AZ Deltaband voor het eerst op. De groep bestaat uit mensen die elkaar voorheen niet kenden. Op enkele maanden tijd hebben ze bewezen wat ze kunnen. Dat is een goed voorbeeld van hoe samenwerken kan. We laten de komende maanden veel los, maar we bouwen ook iets positiefs op.”

 

Om te weten wat er leeft op de werkvloer, gaat Johan Hellings met een delegatie van het directiecomité iedere dinsdagmiddag op afdelingsbezoek. “Ik luister anderhalf uur naar wat er leeft. Op die manier verhoog je de betrokkenheid.” Om zelf goed betrokken te blijven, neemt Johan Hellings zijn toevlucht tot literatuur of gaat hij op zoek naar inspirerende voorbeelden, ook in het buitenland. “Dat geeft veel zuurstof, maar ik vermijd een overflow aan ideeën. Het moet ook mogelijk zijn om alle ideeën organisatorisch te vertalen. Alles draait om de patiënt en zijn zorgnoden. Als we in die ambitie slagen, komen we heel ver.”