Zelfstandigen werken door als ze ziek zijn

96% van de Belgische zelfstandigen werkt jaarlijks één of meerdere dagen door terwijl ze ziek zijn. Dat blijkt uit een online enquête van Securex en het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) bij 2.800 zelfstandigen en werknemers.

Van de ondervraagde zelfstandigen was in de twaalf maanden die het onderzoek voorafgingen 53% minstens één dag ziek of geveld door een ongeval. Van die zieken heeft 43% toch altijd doorgewerkt, slechts 4% heeft het werk volledig neergelegd en bijna 53% heeft rust gecombineerd met werk. Dit betekent dus dat 96% minstens één dag gewerkt heeft terwijl ze eigenlijk ziek waren.

Van wie doorwerkte deed 93,5% dit 1 tot 10 dagen, 5,5% 11 tot 20 dagen en 1% zelfs meer dan 20 dagen. De gezondheidsproblemen van de doorwerkende zelfstandigen varieerden van griep over keelontsteking tot kanker of een gebroken been.

Oudere zelfstandigen minder ziek

Opmerkelijk: het percentage zieke zelfstandigen dat altijd doorwerkt schommelt in alle leeftijdscategorieën rond de 43%, maar het aantal zelfstandigen dat ziek is tout court daalt met de leeftijd, van 73% bij de min-30-jarigen tot 42% bij de 55-plussers. Hoe ouder de zelfstandigen, hoe minder vaak ze dan ook het werk neerleggen wegens ziekte: bij de min-30-jarigen is dat 40%, bij 55-plussers nog slechts 26%.

Werknemers vaker thuis wegens ziekte

De werknemers in België kennen bijna dubbel zoveel afwezigheden wegens ziekte als de zelfstandigen: 55,5% tegenover 30%. Slechts een kleine 2% van de zelfstandigen bleef meer dan twintig dagen thuis omdat ze ziek waren. Werknemers kennen met bijna 10% vijfmaal meer langdurige afwezigheden wegens ziekte.

De werknemers blijven niet alleen langer thuis dan de zelfstandigen, maar ook frequenter: 12% van hen legt op een jaar tijd drie keer of meer het werk neer wegens ziekte, bij zelfstandigen is dat de helft (6%).

Heidi Verlinden, HR Research Expert, vermoedt dat een hogere autonome motivatie de verklaring is waarom zelfstandigen minder vaak ziek thuisblijven dan werknemers: “Een zelfstandige heeft veelal van zijn passie zijn werk gemaakt of heeft alleszins voor zichzelf een zinvolle activiteit uitgekozen. Dat werkt motiverend.”

NSZ-voorzitster Christine Mattheeuws stipt nog aan dat zelfstandigen vaak geen andere keuze hebben dan ziek in hun zaak staan omdat ze tijdens de eerste maand van hun ziekte geen uitkering krijgen.