Wie komt in aanmerking voor een startbaanovereenkomst?

Om voor een startbaanovereenkomst in aanmerking te komen, moet de jongere net vóór zijn aanwerving ingeschreven zijn als werkzoekende én minder dan 26 jaar oud zijn.

De voorwaarde van inschrijving als werkzoekende geldt echter niet voor jongeren die in dienst treden en met de uitvoering van hun startbaanovereenkomst aanvangen vóór 1 januari van het jaar waarin zij 19 jaar worden, d.i. de periode van gedeeltelijke RSZ-onderwerping.

Het feit dat de jongere aan de voorwaarden voldoet, wordt geattesteerd door de startbaankaart, die wordt afgeleverd door het werkloosheidsbureau van de RVA dat bevoegd is voor de hoofdverblijfplaats van de jongere.

Op de verplichting tot attestatie door middel van een startbaankaart, wordt uitzondering gemaakt voor een jongere die met een startbaanovereenkomst wordt aangeworven vóór 1 januari van het jaar waarin hij 19 jaar wordt. Meer zelfs: in dit geval kán er geen startbaankaart worden aangevraagd.

Meerdere startbanen

Er gelden geen restrictieve bepalingen in verband met de totale duur die een jongere onder één of meer startbaanovereenkomsten kan presteren. Er mag onbeperkt gewisseld worden van type startbaanovereenkomst, hetzij bij dezelde werkgever, hetzij bij verscheidene werkgevers. Een startbaan eindigt hetzij wanneer de tewerkstelling van de jongere bij de betrokken werkgever eindigt, hetzij op het einde van het kwartaal waarin de jongere 26 jaar wordt.

I.s.m. SD Worx