Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Wie kan aan de slag als jobstudent?

"Mijn dochter beëindigt in juni haar ASO en zal dan 17 jaar oud zijn (ze wordt 18 in december). Kan zij in juli aan de slag gaan als jobstudent?"
Het antwoord van Astrid Mertens, SD Worx

Jobstudenten worden in principe tewerkgesteld met een studentenovereenkomst. Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, zijn de prestaties als jobstudent niet onderworpen aan normale socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing waardoor de student netto meer overhoudt.

De studentenovereenkomst is een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur gesloten tussen een student en een werkgever, waardoor de student zich verbindt tegen loon arbeid te verrichten onder het gezag van een werkgever. Een arbeidsovereenkomst voor studenten mag zowel tijdens de schoolvakanties als tijdens het schooljaar gesloten worden.

Maar wie is student?

In het algemeen wordt het begrip “student” ruim geïnterpreteerd en is het elke persoon die regelmatig is ingeschreven in een onderwijsinstelling voor zover hij geen beperkt leerplan volgt. Concreet: studenten zijn al wie in hoofdstatuut middelbaar, hoger, universitair, ambachtelijk, technisch of artistiek onderwijs volgen.

Schoolverlaters die zich op de arbeidsmarkt gooien en zich inschrijven als werkzoekende, verliezen het statuut “student”. Toch kunnen zij uitzonderlijk nog tewerkgesteld worden met een studentenovereenkomst gedurende de zomervakantie die volgt op het einde van hun studies.

Bovendien is het afsluiten van een studentenovereenkomst afhankelijk gemaakt van een leeftijdsvereiste en de daaraan gekoppelde leerplicht.

Kunnen aldus een studentenovereenkomst sluiten:

  • studenten van 18 jaar en ouder
  • studenten van 15 jaar en ouder, die niet meer onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht en die onderwijs met volledig leerplan volgen
  • studenten van 15 jaar en ouder die enkel deeltijds onderwijs volgen of een deeltijdse vorming genieten, en geen overbruggingsuitkering krijgen (zij kunnen enkel tijdens schoolvakanties een studentenovereenkomst afsluiten)

Volgende studenten worden uitgesloten:

  • personen die alleen avondonderwijs volgen
  • personen die onderwijs volgen met beperkt leerplan (niet meer dan 15 lesuren per week)
  • personen die deeltijds werken en deeltijds leren (bv. industriële leerlingen of middenstandsleerlingen)

Studenten die al een ononderbroken periode van 12 maanden bij dezelfde werkgever werken, vallen niet meer onder de regels van studentenarbeid.

Wanneer een werkgever één van deze studenten wil aanwerven, zal dit moeten gebeuren met een gewone arbeidsovereenkomst. De bepalingen eigen aan de overeenkomst voor tewerkstelling van studenten kunnen niet ingeroepen worden.

I.s.m. SD Worx