Werken bij een nutsbedrijf: het sociale gezicht van Eandis

  • 4.170 medewerkers
  • 10 vacatures: onder andere technici elektriciteit, administratief medewerkers energieleveringen en meteropnemingen

 

Eandis beheert het distributienet voor elektriciteit en aardgas in 234 steden en gemeenten. Bij de kernopdracht van het bedrijf horen het bouwen en onderhouden van distributienetten, het verzorgen van de aansluitingen thuis of op kantoor, het oplossen van storingen en defecten en het opnemen van de meterstanden. Eandis verkoopt geen elektriciteit, behalve aan wie geen commerciële energieleverancier kan vinden.

 

Aantrekkingskracht

Die rol van sociale leverancier is volgens Christine Smet, expert rekrutering, een element waarom de kandidaten voor Eandis kiezen. “Zorgen dat mensen stroom krijgen - een basisvoorziening - is op zich al bijzonder. Het feit dat wij mensen met betalingsmoeilijkheden ondersteunen, heeft op een aantal kandidaten toch wel aantrekkingskracht. We kijken zelf ook wel of kandidaten geïnteresseerd zijn in die maatschappelijke opdracht.”

Eandis noemt de waarden het DNA van het bedrijf. “Ze verduidelijken 'wie we zijn' en 'waarvoor we staan', kortom wat ons typeert en verbindt”, zegt Smet. Die waarden zijn: gedreven door vakmanschap, altijd integer, engagementen nakomen en samen sterker. “Ze geven richting aan ons gedrag en bepalen hoe we, als organisatie en als medewerker, de opdrachten zullen uitvoeren om onze visie te realiseren en dagelijks omgaan met de betrokkenen die belang hebben bij de goede werking van onze organisatie.”

 

Na de schoolbanken

Eandis telt 4.170 medewerkers. Momenteel zijn er tien vacatures: onder anderen technici elektriciteit, administratief medewerkers energieleveringen en meteropnemingen. Heel wat kandidaten kunnen meteen na hun studies bij Eandis beginnen, bevestigt Frank Gistelinck, exploitatieagent elektriciteit: “In 2011 studeerde ik af als bachelor elektromechanica. Sinds september van datzelfde jaar werk ik bij Eandis, waar ik al een mooi parcours heb afgelegd. Voorheen kende ik het bedrijf niet goed, maar ik had het geluk om meteen juist te zitten. Ik startte als nettechnicus elektriciteit en maakte laag- en hoogspanningsmoffen (verbindingsstukken tussen kabels of leidingen, nvdr.).”

“Vervolgens kreeg ik twee promoties. Door interne mobiliteit kreeg ik in 2013 de job van schakelbevoegde. Daar had ik meer verantwoordelijkheden en kon ik blijven groeien dankzij opleidingen. Opnieuw werd er een vacature opgesteld, deze keer voor exploitatieagent elektriciteit. Ik zorg voor alle nodige administratie voor de start van de werken die te maken hebben met elektriciteit, zoals de samenwerking met de studiediensten, de afspraken met de aannemers, externe klanten en gemeente- en stadsbesturen en het klaarmaken van de dossiers voor onze eigen technici.”