Werken bij een nutsbedrijf: doorgroeimogelijkheden bij Elia

  • 1.200 medewerkers
  • 60 vacatures: onder andere technici,administratief bediende, Business Analist Finance, Digital Manager

Elia is de netbeheerder van het Belgische hoogspanningsnet en staat in voor de transmissie van elektriciteit. Het bedrijf zorgt met andere woorden voor het vervoer van elektriciteit onder hoogspanning van de producenten naar de distributienetten, zodat zij die tot bij elke verbruiker kunnen brengen.

 

In België werken ongeveer 1.200 werknemers. Momenteel zijn er in ons land 60 vacatures en in totaal zal het aantal aanwervingen voor 2015 rond de honderd liggen. 80 procent van die aanwervingen zijn technische profielen. De overige 20 procent zijn supportfuncties in administratieve, juridische, economische of financiële richtingen. “Bij Elia zoeken we voornamelijk technische profielen, zowel ingenieurs als technici”, vertelt Isabelle Deswez, Recruitment & Selection Manager. “Die profielen zijn soms moeilijk te vinden, daarom proberen we zoveel mogelijk proactief en innovatief te zijn in onze aanpak.”

 

“Hoogspanning is een heel specifiek domein. Mensen die bij Elia komen werken, kunnen hun expertise heel goed ontwikkelen en specialist worden in hun vak. Technici of ingenieurs die bij ons starten, merken vaak op dat iedereen bij Elia heel duidelijk weet waarmee hij bezig is”, gaat Deswez verder. “Daarnaast is Elia een groot bedrijf, waardoor er intern veel mogelijkheden zijn. Als je hier tien jaar aan de slag bent, heb je soms al drie verschillende functies doorlopen. Meer dan 20 procent van onze vacatures worden eerst intern ingevuld. Dat creëert een dynamiek en je kunt hier dus echt carrière maken. Een technicus op het terrein kan bijvoorbeeld doorgroeien in zijn job, veranderen van specialisatie of eventueel evolueren naar een projectmatige functie.”

 

Elektriciteit = werkzekerheid

Wim Buyse, Manager Technieken: “Bij Elia werken we voor de maintenanceactiviteiten in tien workcenters, die je geografisch kunt vergelijken met de provincies. Ik ben de verantwoordelijke voor de hoogspanningsinstallaties, bovengrondse lijnen en ondergrondse kabels voor de zone Oost- en West-Vlaanderen. Daar sta ik onder meer in voor het beheer van het personeel, het budget, de exploitatie en de veiligheid. In die regio werken 70 tot 80 medewerkers, voornamelijk technici die in verschillende teams werken, maar er zijn ook een aantal mensen met een administratieve of ondersteunende functie. Voor elk team is een meestergast verantwoordelijk. Ik stuur de meestergasten aan.”

 

“De elektriciteit is een metier dat aan het evolueren is, omdat we ons ook moeten aanpassen aan de veranderende wereld rondom ons. Vroeger was er enkel productie via een aantal centrales en was er slechts één weg die de energie leidde van de producent naar de eindklant. Vandaag zien de net- en energiestromen er helemaal anders uit, want er zijn veel particulieren met zonnepanelen, er zijn windmolens... Daardoor moeten we voor de onderhoudsactiviteiten flexibel zijn. Als het bijvoorbeeld winderig weer is, produceren de windmolenparken op zee aan honderd procent. Dat betekent dat ons net in bepaalde zones onder druk staat en dat we die energie moeten evacueren. Zo kunnen bepaalde geplande onderbrekingen om aan het net te werken niet doorgaan of moeten we werken op tijdstippen die voor het net wel mogelijk zijn.”

 

“Elia is een groot en stabiel bedrijf. De hoogspanningsverbindingen en onderstations kunnen niet elders geplaatst worden. Morgen of over honderd jaar zal het bedrijf nog altijd bestaan, misschien onder een andere vorm of naam, maar de werkzekerheid is gegarandeerd, want elektriciteit zal er altijd nodig zijn en onze bestaansreden zal altijd blijven: ‘keeping the lights on’.”