Werken bij een nutsbedrijf: FARYS/TMVW biedt een waaier aan jobs

  • 769 medewerkers
  • 11 vacatures: onder andere accountmanagers, projectleiders (zowel bouw als wegen- en rioleringswerken), teamleader, ICT-experts, diensthoofd sport en projectcoördinatoren

TMVW, voluit de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening, werd in het najaar van 2014 omgedoopt tot FARYS/TMVW. Het bedrijf is actief in 85 gemeenten in Oost- en West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Henegouwen. De van oorsprong Vlaamse drinkwaterintercommunale is in de loop der jaren sterk geëvolueerd. Aan het begin van de 21ste eeuw breidde het bedrijf zijn takenpakket uit. “Bij sommige activiteiten is de link met water nog duidelijk, zoals bij het beheer van rioleringen en het leveren van water op maat aan bedrijven”, legt Els Maes, selectieverantwoordelijke HRM, uit. “Maar we werden ook actief als beheerder van sportaccommodaties, startten met wegenwerken en de gezamenlijke aankoop van goederen en diensten. Die laatste activiteit wordt nu uitgebouwd tot een ruime ondersteunende service aan een breed pallet van publieke actoren. Hier gaan ondernemerschap en commercieel denken hand in hand met maatschappelijke meerwaarde.”

 

Dat uitgebreide takenpakket betekent dat FARYS/TMVW geëvolueerd is van een puur technisch naar een meer dienstverlenend bedrijf. “Dat zie je ook aan onze medewerkers, onder wie je nu meer vrouwen en hogeropgeleiden terugvindt. FARYS/TMVW is een overheidsbedrijf, dus kunnen de medewerkers profiteren van de voordelen van zowel een privébedrijf als een overheidsbedrijf. We zoeken daardoor steeds diversere profielen die binnen het bedrijf mee vorm kunnen geven aan hun job. Medewerkers kunnen zelf hun toekomst helpen uitbouwen. Dat maakt het bijzonder boeiend om hier te werken”, besluit Maes.

 

Doorgroeimogelijkheden

“Voor ik bij FARYS/TMVW aan de slag ging, was ik al actief in de afvalwatersector”, vertelt domeinmanager Wim Olivié. “Toen er bij FARYS/TMVW een aantal openstaande vacatures waren voor een nieuwe service bij de rioleringsdivisie, zocht men kandidaten met ervaring. Zo ben ik hier terechtgekomen. Ik ben begonnen als accountmanager, het aanspreekpunt voor steden en gemeenten. Accountmanagers analyseren de huidige situatie van de vennoot, detecteren knelpunten en opportuniteiten en formuleren een aanbod op maat. In 2009 werd ik verantwoordelijk voor de exploitatiedienst binnen het werkingsgebied Asse en in 2013 heb ik de functie van domeinmanager opgenomen.”

“Domeindiensten staan in voor het onderhoud en aanleggen van onze netten, zowel voor drinkwater, rioleringen als wegen. Daarvoor is het werkingsgebied onderverdeeld in vier zones: Asse, Brugge, Gent en Ronse. In elk gebied staat een team paraat voor zowel exploitatie als projecten. In die structuur ben ik voor Asse en Ronse de overkoepelende leidinggevende. Bij exploitatie werken voornamelijk technische medewerkers die op het terrein instaan voor het onderhoud van de drinkwaterleidingen, drinkwaterstalen nemen om de kwaliteit te bewaken of de coördinatie rond herstellingswerken aan rioleringen op zich nemen. In het projectteam zijn het de projectverantwoordelijken die zorgen voor het ontwerp en de uitbouw van nieuwe drinkwaterprojecten en riolerings- en wegenwerken. Daarbij werken ze nauw samen met  gemeentebesturen, ontwerpers en aannemers.”

“Het bedrijf is op vijftien jaar tijd dubbel zo groot geworden. Daardoor krijgen de medewerkers veel kansen om door te groeien. Bovendien zijn we elke dag bezig met spannende zaken, en elke maand opnieuw proberen we nieuwe projecten uit. Er valt hier dus wel wat te beleven.”