Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Welke startbaanregelingen bestaan er?

De startbaanovereenkomst kan drie mogelijke vormen aannemen. We overlopen ze hier.

Type 1: een gewone arbeidsovereenkomst

Indien de startbaanovereenkomst bestaat uit een gewone arbeidsovereenkomst, moet deze minstens halftijds zijn.
Er gelden geen restrictieve bepalingen wat betreft de minimum- of maximumduur. Een arbeidsovereenkomst kan wel maximaal als startbaanovereenkomst gelden tot en met het kwartaal waarin de jongere de leeftijd van 26 jaar bereikt.

Type 2: een arbeidsovereenkomst, gecombineerd met een vorm van opleiding

Een tweede vorm die de startbaanovereenkomst kan aannemen is die van een minstens halftijdse arbeidsovereenkomst, gecombineerd met een vorm van opleiding.
Onder “opleiding” verstaat men alle door de bevoegde gewest- of gemeenschapsoverheden ingerichte, gesubsidieerde of erkende types of vormen van onderwijs, cursussen of opleidingen, alsook sectorale opleidingen, georganiseerd op grond van een beslissing van het bevoegd paritair comité.
Er gelden geen restrictieve bepalingen wat betreft de minimum- of maximumduur van een startbaanovereenkomst type 2. Wel kan de tewerkstelling van een jongere bij een werkgever maximaal als startbaanovereenkomst worden beschouwd tot en met het kwartaal waarin de jongere de leeftijd van 26 jaar bereikt.

Type 3: een leerovereenkomst

De derde vorm die de startbaanovereenkomst kan aannemen is een overeenkomst:

- in het kader van het industrieel leerlingwezen;
- in het kader van het leerlingwezen voor de middenstand;
- in het kader van de opleiding tot ondernemingshoofd (stageovereenkomst);
- voor inschakeling in het beroepsleven;
- of elke ander type overeenkomst of opleidings- of inschakelingsovereenkomst bepaald bij koninklijk besluit.

Er gelden geen restrictieve bepalingen wat betreft de minimum- of maximumduur van de startbaanovereenkomst. Wel kan de tewerkstelling van een jongere maximaal als startbaanovereenkomst worden beschouwd tot en met het kwartaal waarin de jongere de leeftijd van 26 jaar bereikt.

I.s.m. SD Worx