Welke formaliteiten moet je vervullen en waar kan je daarvoor terecht?

Als starter heb je heel wat formaliteiten te vervullen. Zo heb je een inschrijving nodig bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen (KBO). De Kruispuntbank is de centrale plek waar je als onderneming wordt geregistreerd met je unieke ondernemingsnummer – je bedrijfsidentiteit, zeg maar – en waar alle diensten, instanties, overheden en belanghebbenden je desgewenst kunnen vinden. Je bent overigens verplicht je unieke ondernemingsnummer op al je officiële zakelijke correspondentie te vermelden. Verder moet je een BTW-activering aanvragen en dien je ingeschreven te zijn bij een sociaal verzekeringsfonds. Dit sociaal verzekeringsfonds staat in voor je sociale zekerheid als zelfstandige (ziekte- en invaliditeit, je pensioenopbouw …) Verder zijn er nog de verplichte verzekeringen, eventuele vergunningen (bijvoorbeeld de nodige milieuvergunningen, afhankelijk van je activiteit, een vergunning voor het verkopen van voedingsproducten …) en registraties.

Gelukkig kan je al deze formaliteiten in één moeite afhandelen via het Ondernemingsloket, één centrale plek, waar je alle verschillende formaliteiten in één bezoek in orde kan laten brengen.