Welk type werknemer ben jij?

De denker, de bouwer, de verbeteraar of de producer. Welk type werknemer kan een werkgever het best aannemen? Het antwoord hangt af van in welke fase van de levenscyclus het bedrijf zich bevindt, dat zegt Lou Alder, de CEO van The Adler Group.

De eerste stap die rekruterende bedrijven moeten zetten, is ontdekken wat de sterke en zwakke kanten van het huidige team zijn. Op basis daarvan kan je bepalen welke werkkrachten het bedrijf nodig heeft.

Volgens Adler bestaan er slechts 4 jobs: de denker, de bouwer, de verbeteraar of de producent. Elk van deze werknemers past in een bepaalde fase in de levenscyclus van een bedrijf.

4 werktypes

1. Denkers

Het zijn de mensen die ideeën genereren, strategieën uitbouwen en creatieve oplossingen bedenken. Ze zijn noodzakelijk in de startfase van je groeicurve. Ze zorgen voor nieuwe producten, nieuwe businessplannen en pakken alledaagse zaken op hun eigen manier aan. Eens het bedrijf begint te groeien, kunnen zij wel eens in de weg staan.

2. Bouwers

Deze mensen zetten de ideeën van de denkers om in de realiteit. Ondernemers, uitvinders en grensverleggende managers zijn rasechte bouwers. Ze zijn op hun best in snel veranderende situaties, kunnen beslissingen maken op basis van weinig informatie en vinden orde in chaos. Werken in grotere bedrijven vinden de bouwers wel vaak verstikkend.

3. Verbeteraars

Het zijn de werknemers die bestaande projecten, processen of teams organiseren en beter maken. Ze proberen veranderingen door te voeren, ondanks verzet van hun collega’s.  Zij worden vaak ondergewaardeerd, hoewel ze een enorme invloed hebben op lange termijn.

4. Producenten

De producenten zorgen voor kwalitatief werk, dat op tijd klaar is. Ze hebben daarom een goede band met de klant, door bijvoorbeeld een goed product te ontwikkelen of de helpdesk te bemannen. Ze werken aan hun carrière door steeds grotere en uitdagendere taken op zich te nemen.

Bron: Inc.