Thuisverpleegkundige

Thuisverpleegkundige

Profiel van een thuisverpleegkundige

  • Je bent communicatief
  • Je bent stressbestendig
  • Je bent een doorzetter
  • Je bent psychisch en fysiek sterk

Een gesprek met Arleen Van den Broeck

Als het ook maar eventjes kan, willen zieke mensen het liefst thuis worden verpleegd. Het beleid speelt daar graag op in, want voor de overheid is thuisverpleging goedkoper dan de opname in een ziekenhuis of rusthuis. Met de toenemende vergrijzing van de bevolking hebben thuisverpleegkundigen de handen meer dan vol.

"Ik kreeg de microbe van de thuisverpleging reeds tijdens mijn opleiding te pakken ", zegt zelfstandig thuisverpleegkundige Arleen Van den Broeck. "Vandaag toer ik samen met twee collega's in Brussel. Ik hou van zelfstandig werk. Je kunt zelf je uren kiezen en je verdient behoorlijk, ook al is het niet eenvoudig de centen van de mutualiteiten in handen te krijgen"

"Voor het financiële luik doe ik daarom een beroep op OTV (Onafhankelijke Thuiszorg Verpleging). Als zelfstandig thuisverpleegkundige heb ik veel meer voldoening van mijn werk, dan toen ik nog als verpleegkundige in het ziekenhuis werkte. Van mijn 'menskens' krijg ik elke dag veel dankbaarheid terug. De patiënten beseffen dat ze zonder onze hulp niet thuis kunnen blijven."

Studies en ervaring

  • Gebrevetteerde/gediplomeerde verpleegkundige (A2)
  • Gegradueerde verpleegkundige (A1)

Een dag in het leven van een thuisverpleegkundige

De werkdag van een zelfstandig thuisverpleegkundige begint vaak bij het krieken van de dag. Insulinepatiënten hebben bijvoorbeeld al vroeg op de dag een eerste spuitje nodig. De zwaarste patiënten komen eerst, wijk per wijk. Zwaar zorgbehoeftige patiënten krijgen twee tot drie keer per dag een bezoek. Na de toer volgt de bijhorende administratie en het aanvullen van het nodige verpleegmaterieel.

Nuttige websites

www.verpleegkundige.be

Het salaris

  • Als zelfstandige: sterk variabel, afhankelijk van aantal prestaties. Een gemiddeld inkomen van 5.000 euro is vrij realistisch.
  • Als bediende bij bijvoorbeeld Wit-Gele Kruis: van ongeveer 1.740 tot 3.000 euro.

Beroepsmogelijkheden

  • Verpleegkundigen kunnen in de hele zorgsector aan de slag : in de ziekenhuizen, rusthuizen, gehandicaptenvoorzieningen, kinderdagverblijven.
  • Thuisverpleegkundigen kunnen als zelfstandige aan de slag, of met een bediendencontract, bijvoorbeeld bij het Wit-Gele Kruis.

Op zoek naar een job als thuisverpleegkundige?