Software test engineer

Software Test Engineer

Profiel van een Software Test Engineer

  • Je bent nieuwsgierig
  • Je wilt eerst zien en dan pas geloven
  • Je kunt prioriteiten leggen en logisch redeneren
  • Je bent zeer communicatief en je kunt tegen tijdsdruk

Een gesprek met Raf Vanrompay

"Testers zijn er niet om de iedereen te controleren, maar wel om helpen te ontdekken welke delen van de applicatie stabiel en correct zijn en welke delen nog extra werk vereisen. We kunnen alle teamleden en vooral de projectleiders op elk ogenblik inlichten over de huidige situatie van hun project": zo vat Raf zijn functie samen. Na 8 jaar als network engineer in een petrochemisch bedrijf, zette hij de stap naar een IT-consultancybedrijf, waar hij eerder toevallig het wereldje van software testing binnenrolde.

"Maar ik amuseer me nog elke dag" voegt hij er meteen aan toe. Momenteel werkt hij voor CTG aan een testproject binnen een bank. "Er zijn geen specifieke diploma's of opleidingen in Europa voor software testing. We vinden binnen de groep van test engineers een mix van mensen zonder hogere opleiding, graduaten informatica, marketing, industrieel ingenieurs, germanisten, biologen, ... Personen met verschillende opleidingen bekijken de zaken dikwijls vanuit een andere invalshoek. Als je immers niet wilt vastroesten in je job is testing binnen ICT een echte aanrader."

Studies en ervaring

Graduaat informatica

Een dag in het leven van een Software Test Engineer

Het zijn soms lange dagen. Van 5.30 uur (opstaan) tot 19.15 uur (thuiskomst). Daartussen analyse documenten van project X, gesprekken met analisten en/of ontwikkelaars om zaken uit te klaren, testscenario's definiëren voor project Y, voorlopige projectplannen maken, na de installatie van een nieuwe versie van een applicatie, checken of de bugs die opgelost zouden zijn, wel degelijk verdwenen zijn, rapporteringen, ...

Het salaris

  • Junior - Experienced van 1.800 tot 2.500 euro
  • Experienced - Senior van 2.500 tot 4.000 euro
  • Naargelang de ancienniteit bezit de testing engineer ook de klassieke extralegale voordelen (bedrijfswagen, portable, hospitalisatieverzekering,...)

Nuttige info

Beroepsmogelijkheden

  • In Belgie zijn enkele honderden mensen fulltime bezig met software testing, veelal in banken, verzekeringsmaatschappijen, farmacie, petrochemie, bedrijven die software ontwikkelen en ICT-servicebedrijven.
  • Vele anderen combineren het testingwerk met dat van analist of ontwikkelaar.

Op zoek naar een job als software test engineer?